KOSTRA nøkkeltall

Lødingen - 1851 (Nordland - Nordlánnda)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lødingen Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 50 50 49 47 49 49 50 50 .. 48 49 50 50 .. 48 50 50 50 50 48 47 47 49 46 49 47 46 49 46 49 49 49 50 50 46 49 49 50 50 46
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 23 .. .. .. .. 19 17 18 21 11 19 14 16 12 14 19 14 16 12 14 15 15 17 13 19 18 18 18 17 17 17 17 18 17 17 24 15 13 17 15 24 15 13 17 15
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. 100 .. .. 88 60 56 87 67 133 .. 56 67 80 133 .. 56 67 80 67 33 33 70 33 86 60 81 78 67 86 60 81 78 67 80 100 80 100 50 80 100 80 100 50
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. 14 100 .. 10 19 29 26 29 26 14 17 10 33 26 14 17 10 33 12 12 22 18 27 19 19 26 26 31 19 19 26 27 30 10 16 13 18 19 10 16 13 18 19
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 16 .. .. .. .. 84 91 129 122 37 80 61 74 35 109 80 61 74 35 109 89 38 72 85 90 1 177 1 165 1 224 884 907 1 181 1 166 1 224 884 907 169 87 113 85 127 169 87 113 85 127
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 44 .. 39 .. .. 6 199 6 189 5 706 5 927 3 543 2 176 1 813 1 836 1 634 3 489 2 176 1 813 1 836 1 634 3 489 2 979 2 607 2 472 2 727 2 672 80 866 79 021 74 668 71 711 74 566 86 591 85 306 80 561 77 458 80 584 4 712 4 195 3 996 3 646 3 815 4 712 4 195 3 996 3 646 3 815
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager 52 .. 240 .. .. 31 28 34 32 46 43 27 40 34 36 43 27 40 34 36 32 30 36 34 31 36 32 37 37 39 36 33 38 37 39 37 36 44 35 42 37 36 44 35 42
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager 23 .. 19 .. .. 15 15 16 14 19 16 15 26 19 14 16 15 26 19 14 12 18 19 20 17 16 16 20 18 17 16 16 20 18 17 16 22 36 21 19 16 22 36 21 19
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent 100 .. 100 .. .. 87 96 98 97 92 100 91 100 98 98 100 91 100 98 98 91 94 98 92 99 90 92 97 95 93 90 92 97 95 93 82 91 96 94 98 82 91 96 94 98
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall .. 2 6 0 1 164 184 169 157 82 83 84 78 44 48 83 84 78 44 48 82 107 106 68 47 1 741 1 682 1 607 1 392 1 288 1 800 1 731 1 644 1 440 1 321 108 95 118 63 102 108 95 118 63 102
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 33 .. 2 .. .. 4 625 4 186 3 148 2 420 1 143 2 130 2 044 935 834 1 072 2 130 2 044 935 834 1 072 2 569 2 084 1 151 1 053 925 43 837 39 200 33 292 29 786 31 027 46 642 42 169 36 334 32 788 33 994 2 877 2 553 1 592 1 172 1 379 2 877 2 553 1 592 1 172 1 379
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. .. 85 82 73 83 80 60 68 84 63 68 60 68 84 63 68 69 62 67 69 58 86 85 81 83 78 86 85 81 83 78 77 40 88 79 70 77 40 88 79 70
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. .. 42 70 33 33 19 2 0 7 0 4 2 0 7 0 4 2 9 6 5 11 1 594 1 787 1 992 1 193 1 559 1 965 1 787 2 367 1 573 1 901 188 61 20 44 22 188 61 20 44 22

Kontakt