KOSTRA nøkkeltall

Lødingen - 1851 (Nordland)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lødingen Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 6 .. 2 6 0 143 137 143 123 133 63 55 57 60 26 80 61 82 70 53 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 106 108 95 118 63
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. 14 100 13 10 19 29 26 25 26 14 17 10 5 12 12 22 18 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 13 10 16 13 18
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall .. 44 .. 39 .. 7 383 6 199 6 189 5 706 5 927 2 012 2 176 1 813 1 836 1 634 3 201 2 979 2 607 2 472 2 727 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 5 012 4 712 4 195 3 996 3 646
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 33 .. 2 .. .. 3 862 4 186 2 406 2 420 .. 1 347 2 044 530 834 .. 1 964 2 084 770 1 053 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 2 877 2 553 1 592 1 172
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 23 .. 19 .. .. 15 15 16 14 .. 16 15 26 19 .. 12 18 19 20 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 16 22 36 21
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 52 .. 240 .. .. 31 28 34 32 .. 43 27 40 34 .. 32 30 36 34 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 37 36 44 35
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. 23 .. .. .. 17 19 17 18 21 21 19 14 16 12 15 15 15 17 13 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 18 24 15 13 17
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. .. .. 42 70 33 33 .. 2 0 7 0 .. 2 9 6 5 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 188 61 20 44
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. 16 .. .. .. 138 84 91 129 122 56 80 61 74 35 38 89 38 72 85 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 120 169 87 113 85
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 .. 100 .. .. 87 96 98 97 .. 100 91 100 98 .. 91 94 98 92 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 82 91 96 94
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. 50 50 49 47 .. 49 50 50 .. .. 50 50 50 50 .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 49 49 50 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. .. 74 86 82 71 82 62 60 68 91 63 71 68 69 67 70 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 73 77 40 87 79
Netto endring i antall boliger (antall) antall 4 1 .. .. .. 690 1 130 0 .. .. 248 269 0 .. .. 224 248 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 1 150 1 267 0 .. ..

Kontakt