KOSTRA nøkkeltall

Lødingen - 1851 (Nordland - Nordlánnda)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lødingen Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr . 0 0 . . 123 119 129 132 100 137 133 144 159 100 137 133 144 159 100 123 121 137 149 99 109 111 126 134 96 109 113 127 132 91 128 123 146 151 109 128 123 146 151 109
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent . 1,14 1,39 . . 0,86 0,82 0,87 0,81 0,59 0,98 0,92 0,99 0,99 0,64 0,98 0,92 0,99 0,99 0,64 0,90 0,87 0,97 0,99 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,54 0,65 0,65 0,70 0,67 0,48 0,80 0,81 0,91 0,87 0,63 0,80 0,81 0,91 0,87 0,63
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent . 100,0 100,0 . . 97,4 97,2 97,1 96,9 98,1 98,0 96,7 98,0 98,3 95,8 98,0 96,7 98,0 98,3 95,8 98,4 97,2 97,4 97,8 96,8 95,9 95,6 95,5 96,2 96,3 95,4 95,2 95,1 95,8 96,2 97,9 97,6 97,8 97,7 97,9 97,9 97,6 97,8 97,7 97,9
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh . 0 0 . . 160 161 157 166 155 526 160 172 170 153 526 160 172 170 153 286 195 198 184 148 166 155 154 154 139 168 158 155 153 138 185 162 173 172 160 185 162 173 172 160
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 0 0 . . 83 85 85 84 86 96 91 89 83 87 96 91 89 83 87 93 88 89 94 90 85 84 83 83 84 84 83 82 82 83 85 85 85 86 85 85 85 85 86 85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 0 0 . . 10 9 8 7 13 3 8 7 14 9 3 8 7 14 9 2 4 4 2 6 11 12 12 13 12 12 13 13 14 13 13 12 13 13 13 13 12 13 13 13
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 0 0 . . 2 2 1 2 0 1 0 2 1 0 1 0 2 1 0 2 2 2 2 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 0 0 . . 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 0 0 . . 4 4 4 6 1 0 1 1 1 4 0 1 1 1 4 3 6 5 0 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . 0 0 . . 95 95 96 96 98 98 97 94 96 98 98 97 94 96 98 98 97 97 96 98 95 95 95 96 97 95 95 94 96 96 95 95 96 97 97 95 95 96 97 97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh . .. .. . . 7 6 6 7 0 2 0 8 4 1 2 0 8 4 1 5 6 6 9 3 6 5 5 4 3 5 4 4 4 3 3 3 1 2 2 3 3 1 2 2

Kontakt