KOSTRA nøkkeltall

Lødingen - 1851 (Nordland)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 16.03.2020.

Brukerdata (IPLOS): 32 kommuner har feil i fordeling av tjenestemottakere etter alder og kjønn i de foreløpige tallene for 2019 på https://www.ssb.no/statbank/list/pleie/. Tallene per tjenestetype totalt er ikke påvirket av dette.

Kommunene som er berørt av feilen: Oppegård, Bærum, Ullensaker, Oslo, Sør-Odal, Ringebu, Øyer, Gausdal, Kongsberg, Larvik, Sande i Vestfold, Nome, Sauherad, Birkenes, Kristiansand, Stavanger, Time, Bergen, Eidfjord, Os i Hordaland, Vaksdal, Osterøy, Årdal, Ålesund, Sunndal, Harstad, Berg, Porsanger, Gamvik, Berlevåg, Oppdal, Leka.

Årsverk: For årene 2015-2018 er årsverkene for noen utdanningsgrupper plassert feil, noe som blant annet påvirker andelen med helsefaglig utdanning.  

Opprettede tall blir publisert 15. juni 2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lødingen Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 44 784 46 964 50 132 55 219 56 354 29 066 30 723 32 209 34 569 36 786 37 828 39 274 40 895 44 056 43 098 41 318 44 086 45 551 48 163 52 562 23 072 24 341 25 456 27 245 28 741 22 599 23 751 24 800 26 539 27 998 27 878 29 563 31 100 33 584 35 104 27 878 29 563 31 100 33 584 35 104 27 878 29 563 31 100 33 584 35 104
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 566,7 599,5 678,7 680,1 632,1 369,8 369,2 376,4 387,8 394,1 460,8 467,2 478,3 485,6 461,9 516,4 511,7 523,2 527,8 562,5 289,9 292,3 300,0 306,2 313,6 278,7 280,6 288,0 293,5 300,1 364,8 365,5 383,6 386,3 397,9 364,8 365,5 383,6 386,3 397,9 364,8 365,5 383,6 386,3 397,9
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 44,1 42,2 41,7 42,6 .. 32,9 33,4 33,1 34,1 34,8 34,5 34,3 34,2 34,7 34,8 34,1 35,3 34,7 36,0 36,8 30,9 31,4 31,1 31,9 32,4 30,0 30,3 30,0 30,8 31,3 32,1 33,1 33,1 34,9 35,0 32,1 33,1 33,1 34,9 35,0 32,1 33,1 33,1 34,9 35,0
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 67,9 67,4 64,7 59,0 62,8 75,3 77,1 77,2 76,4 79,0 72,4 74,6 73,6 73,0 79,7 71,4 72,4 73,6 72,8 73,3 74,3 75,5 75,7 75,5 77,7 73,8 75,1 75,3 75,2 77,5 75,2 76,1 75,6 75,7 77,3 75,2 76,1 75,6 75,7 77,3 75,2 76,1 75,6 75,7 77,3
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,74 0,89 0,95 0,98 0,98 0,51 0,50 0,51 0,52 0,53 0,57 0,59 0,59 0,59 0,53 0,58 0,57 0,58 0,59 0,67 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,55 0,55 0,58 0,56 0,59 0,55 0,55 0,58 0,56 0,59 0,55 0,55 0,58 0,56 0,59
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 37,5 32,9 30,4 26,5 21,7 38,0 38,0 37,0 36,2 35,3 36,8 35,9 35,9 36,0 37,1 39,2 39,2 38,3 37,7 34,7 33,3 32,9 32,4 31,6 30,3 33,0 32,5 32,0 31,2 30,1 34,8 34,3 33,5 33,2 32,0 34,8 34,3 33,5 33,2 32,0 34,8 34,3 33,5 33,2 32,0
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 38,3 36,6 30,4 28,0 29,9 41,2 42,1 43,1 27,3 42,5 35,6 35,9 35,8 20,6 41,4 39,3 39,3 39,1 21,5 35,2 46,1 46,5 47,0 47,5 47,6 45,8 46,3 46,8 47,4 47,2 46,5 47,1 47,8 47,9 47,7 46,5 47,1 47,8 47,9 47,7 46,5 47,1 47,8 47,9 47,7
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 16,0 16,4 20,9 18,7 17,8 13,7 14,6 13,4 12,7 12,5 17,9 18,4 17,3 16,1 13,6 17,0 18,1 16,9 16,0 15,6 13,2 13,0 12,6 12,1 11,3 13,6 13,3 12,9 12,4 11,3 14,5 14,0 13,5 13,1 12,9 14,5 14,0 13,5 13,1 12,9 14,5 14,0 13,5 13,1 12,9
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 89,6 91,4 91,2 91,3 92,1 89,3 90,3 91,3 94,5 93,3 88,7 90,4 92,5 91,6 90,5 86,9 87,7 89,2 89,7 90,9 83,7 84,2 86,6 87,8 89,2 87,4 86,7 87,8 87,3 90,1 87,4 86,7 87,8 87,3 90,1 87,4 86,7 87,8 87,3 90,1
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 2 368 2 831 2 935 3 207 3 365 3 019 3 178 3 330 3 581 3 782 3 005 3 128 3 245 3 644 4 070 3 448 3 686 3 739 3 965 4 139 3 119 3 295 3 439 3 710 3 839 3 097 3 251 3 381 3 642 3 802 3 198 3 408 3 538 3 816 3 914 3 198 3 408 3 538 3 816 3 914 3 198 3 408 3 538 3 816 3 914
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,0 1,1 1,0 1,1 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 6,5 6,0 5,9 5,4 5,3 11,6 11,2 10,7 10,2 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,23 0,21 0,18 0,42 0,42 0,41 0,39 0,46 0,50 0,50 0,38 0,39 0,39 0,45 0,49 0,43 0,41 0,42 0,48 0,44 0,54 0,56 0,55 0,57 0,56 0,53 0,55 0,55 0,56 0,56 0,45 0,46 0,45 0,49 0,49 0,45 0,46 0,45 0,49 0,49 0,45 0,46 0,45 0,49 0,49
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 0,78 0,00 0,00 0,00 0,38 0,78 0,00 0,00 0,00 0,62 0,39 0,64 0,64 0,65 0,67 0,68 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,39 0,39 0,41 0,42 0,39 0,39 0,39 0,41 0,42 0,39 0,39 0,39 0,41 0,42 0,39
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 5,0 6,0 5,3 4,4 .. 5,3 5,6 5,4 5,5 5,7 5,8 6,1 6,1 6,2 6,1 6,2 6,4 6,4 6,4 6,3 4,6 4,7 4,6 4,8 4,9 4,4 4,6 4,5 4,7 4,8 5,1 5,4 5,3 5,4 5,6 5,1 5,4 5,3 5,4 5,6 5,1 5,4 5,3 5,4 5,6
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 18,7 18,7 19,0 19,3 17,2 12,9 12,8 13,2 13,5 14,0 16,2 16,5 16,5 16,8 16,3 18,4 18,1 18,9 19,5 19,1 10,5 10,7 11,1 11,3 11,4 10,5 10,6 11,0 11,2 11,2 13,0 13,0 13,4 13,4 13,7 13,0 13,0 13,4 13,4 13,7 13,0 13,0 13,4 13,4 13,7
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 9,3 9,4 9,5 25,0 4,9 10,5 10,6 10,7 11,5 11,2 11,1 11,5 11,6 12,7 12,1 12,6 13,0 13,2 13,1 12,9 9,1 9,2 9,5 9,6 9,7 9,0 9,1 9,4 9,5 9,6 10,8 11,1 11,6 11,9 12,1 10,8 11,1 11,6 11,9 12,1 10,8 11,1 11,6 11,9 12,1
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 58,6 72,5 30,9 33,4 28,3 41,9 44,6 46,0 50,0 50,5 41,9 40,8 40,1 45,7 52,3 47,3 47,3 46,4 45,8 48,0 33,7 36,6 38,9 42,1 44,1 33,6 36,6 39,0 42,5 44,5 46,0 49,7 50,0 52,8 53,4 46,0 49,7 50,0 52,8 53,4 46,0 49,7 50,0 52,8 53,4
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 72,7 150,0 100,0 112,5 41,7 80,6 76,5 74,0 94,0 74,0 52,0 54,0 54,5 90,3 57,6 62,8 67,1 63,1 90,8 65,2 88,6 91,8 90,6 90,6 93,5 83,3 87,7 88,6 88,4 90,2 87,3 88,5 91,6 91,0 90,7 87,3 88,5 91,6 91,0 90,7 87,3 88,5 91,6 91,0 90,7
1Fram til og med 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Etter det gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt