KOSTRA nøkkeltall

Lødingen - 1851 (Nordland - Nordlánnda)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lødingen Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 46 964 50 132 55 219 56 354 56 880 30 723 32 209 34 569 37 041 35 902 39 274 40 895 44 056 43 478 41 204 39 274 40 895 44 056 43 478 41 204 44 086 45 551 48 163 52 835 45 310 24 341 25 456 27 245 28 774 29 271 23 751 24 800 26 539 28 026 28 597 29 563 31 100 33 584 35 317 35 773 29 563 31 100 33 584 35 317 35 773
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 593,4 673,2 699,1 629,8 647,4 369,4 376,5 387,9 393,9 375,8 469,1 479,1 486,0 462,2 446,7 469,1 479,1 486,0 462,2 446,7 513,7 524,3 527,4 563,2 483,7 292,1 299,9 306,0 313,3 315,4 280,5 287,9 293,3 299,9 302,3 366,1 383,7 386,2 397,8 394,0 366,1 383,7 386,2 397,8 394,0
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 42,2 41,7 42,6 42,7 40,6 33,4 33,1 34,1 34,9 35,5 34,3 34,2 34,7 35,2 36,0 34,3 34,2 34,7 35,2 36,0 35,3 34,7 36,0 36,8 37,3 31,4 31,1 31,9 32,4 32,1 30,3 30,0 30,8 31,3 30,8 33,1 33,1 34,9 35,1 34,5 33,1 33,1 34,9 35,1 34,5
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 69,9 66,4 60,3 62,6 62,2 78,9 79,0 78,3 78,9 77,9 76,4 75,5 74,9 79,5 77,7 76,4 75,5 74,9 79,5 77,7 74,3 75,5 74,8 73,2 77,3 77,3 77,6 77,4 77,7 78,0 76,9 77,2 77,1 77,4 77,7 77,6 77,2 77,3 77,3 78,0 77,6 77,2 77,3 77,3 78,0
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,88 0,95 1,01 0,97 0,79 0,50 0,51 0,52 0,54 0,52 0,60 0,59 0,60 0,52 0,57 0,60 0,59 0,60 0,52 0,57 0,57 0,59 0,59 0,67 0,56 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,55 0,58 0,56 0,59 0,58 0,55 0,58 0,56 0,59 0,58
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 32,9 30,4 26,5 21,7 24,1 38,0 37,0 36,2 35,0 34,3 35,9 35,9 36,0 37,1 34,2 35,9 35,9 36,0 37,1 34,2 39,2 38,3 37,7 34,7 37,4 32,9 32,4 31,6 30,3 29,2 32,5 32,0 31,2 30,0 28,9 34,3 33,5 33,2 31,9 31,2 34,3 33,5 33,2 31,9 31,2
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 36,6 30,4 28,0 29,9 43,6 42,1 43,1 27,3 42,4 45,0 35,9 35,8 20,6 41,4 43,8 35,9 35,8 20,6 41,4 43,8 39,3 39,1 21,5 35,1 42,7 46,5 47,0 47,5 47,9 48,4 46,3 46,8 47,4 47,8 48,3 47,1 47,8 47,9 47,6 47,7 47,1 47,8 47,9 47,6 47,7
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 16,4 20,9 18,7 17,8 17,1 14,6 13,4 12,7 12,6 10,9 18,4 17,3 16,1 13,6 12,6 18,4 17,3 16,1 13,6 12,6 18,1 16,9 16,0 15,9 12,8 13,0 12,6 12,1 11,9 11,2 13,3 12,9 12,4 12,1 11,4 14,0 13,5 13,1 12,9 11,9 14,0 13,5 13,1 12,9 11,9
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 91,4 91,2 91,3 92,1 98,1 90,3 91,3 94,5 93,5 94,8 90,3 91,3 94,5 93,5 94,8 90,4 92,5 91,6 90,5 92,4 87,7 89,2 89,7 91,0 91,8 84,2 86,6 87,8 89,3 90,4 86,7 87,8 87,3 90,1 89,8 86,7 87,8 87,3 90,1 89,8
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 2 831 2 935 3 207 3 365 3 283 3 178 3 330 3 581 3 852 4 147 3 128 3 245 3 644 4 089 3 799 3 128 3 245 3 644 4 089 3 799 3 686 3 739 3 965 4 139 4 269 3 295 3 439 3 710 3 842 4 033 3 251 3 381 3 642 3 794 3 987 3 408 3 538 3 816 3 917 4 047 3 408 3 538 3 816 3 917 4 047
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,1 1,0 1,1 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 1,4 0,2 0,2 0,2 0,0 1,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 5,9 5,4 5,5 5,4 11,2 10,7 10,2 9,6 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,21 0,18 0,42 0,42 0,42 0,39 0,46 0,50 0,50 0,53 0,39 0,39 0,45 0,49 0,53 0,39 0,39 0,45 0,49 0,53 0,41 0,42 0,48 0,43 0,47 0,56 0,55 0,57 0,56 0,57 0,55 0,55 0,56 0,55 0,56 0,46 0,45 0,49 0,49 0,54 0,46 0,45 0,49 0,49 0,54
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 0,79 0,56 0,00 0,00 0,38 0,78 0,69 0,00 0,00 0,38 0,78 0,69 0,00 0,00 0,62 0,38 0,78 0,64 0,65 0,67 0,69 0,64 0,66 0,67 0,68 0,70 0,66 0,39 0,41 0,42 0,39 0,42 0,39 0,41 0,42 0,39 0,42
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 6,0 5,3 4,4 5,3 5,5 5,6 5,4 5,5 5,7 5,9 6,1 6,1 6,2 6,0 6,0 6,1 6,1 6,2 6,0 6,0 6,4 6,4 6,4 6,4 7,1 4,7 4,6 4,8 5,0 5,5 4,6 4,5 4,7 4,8 5,4 5,4 5,3 5,4 5,6 6,0 5,4 5,3 5,4 5,6 6,0
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 18,7 19,0 19,3 17,2 20,0 12,8 13,2 13,5 14,0 14,2 16,5 16,5 16,8 16,9 15,3 16,5 16,5 16,8 16,9 15,3 18,1 18,9 19,5 19,3 15,8 10,7 11,1 11,3 11,5 11,8 10,6 11,0 11,2 11,4 11,5 13,0 13,4 13,4 13,9 14,1 13,0 13,4 13,4 13,9 14,1
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 9,4 9,5 25,0 4,9 10,0 10,6 10,7 11,5 11,2 11,4 11,5 11,6 12,7 12,3 12,2 11,5 11,6 12,7 12,3 12,2 13,0 13,2 13,1 13,1 12,2 9,2 9,5 9,6 9,7 9,7 9,1 9,4 9,5 9,5 9,6 11,1 11,6 11,9 12,2 12,2 11,1 11,6 11,9 12,2 12,2
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 72,5 30,9 33,0 28,3 45,7 44,3 46,4 50,3 50,4 54,6 40,6 40,2 45,4 51,9 56,5 40,6 40,2 45,4 51,9 56,5 46,8 46,6 46,0 48,1 60,3 36,6 38,9 42,1 44,1 45,7 36,6 39,0 42,4 44,5 46,3 49,4 49,9 52,8 53,5 55,8 49,4 49,9 52,8 53,5 55,8
Andel hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte (prosent) prosent 150,0 100,0 112,5 41,7 64,3 97,3 92,4 94,0 92,7 89,0 94,5 95,3 90,3 92,6 90,1 94,5 95,3 90,3 92,6 90,1 90,5 87,9 90,8 86,4 91,6 91,8 90,6 90,6 93,4 72,4 87,7 88,6 88,4 90,0 69,9 88,5 91,6 91,0 90,7 79,6 88,5 91,6 91,0 90,7 79,6

Kontakt