KOSTRA nøkkeltall

Lødingen - 1851 (Nordland)

Grunnskole

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lødingen Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 57,0 48,8 152,0 98,3 63,5 53,1 55,3 51,8 52,4 51,8 67,7 57,7 64,2 61,4 45,7 67,7 57,7 64,2 61,4 45,7 59,3 67,9 53,9 69,4 61,4 37,5 38,2 37,3 36,3 36,2 33,3 33,7 32,5 31,5 31,2 57,4 51,0 50,8 53,0 54,9
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 98,4 117,7 158,4 139,5 210,1 133,6 142,6 143,4 148,7 174,2 154,2 151,9 161,0 174,2 160,8 154,2 151,9 161,0 174,2 160,8 162,7 167,9 171,4 179,7 187,1 132,8 135,4 137,6 139,9 143,1 130,6 133,6 136,1 138,8 142,9 152,3 150,5 151,3 161,7 159,1
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 3,9 1,9 1,8 2,9 5,6 4,2 4,3 4,1 3,4 4,1 5,5 6,0 5,4 4,4 5,2 5,5 6,0 5,4 4,4 5,2 6,7 6,3 6,2 4,8 4,3 5,6 5,5 5,2 4,9 4,7 7,2 7,1 6,6 6,4 6,3 4,9 5,1 4,6 4,3 4,0
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 12,3 11,6 11,8 10,7 14,7 8,7 8,5 8,7 9,2 8,3 9,8 9,6 9,2 9,2 9,7 9,8 9,6 9,2 9,2 9,7 10,3 10,3 10,1 10,0 9,6 7,8 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 7,7 7,7 9,6 9,6 9,9 9,7 9,5
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 70,6 60,9 64,7 58,3 66,7 70,9 70,8 72,1 74,0 72,1 70,9 68,6 67,2 71,4 71,5 70,9 68,6 67,2 71,4 71,5 67,8 72,1 70,4 71,6 70,1 72,0 72,8 73,5 75,0 72,4 72,7 73,4 74,2 75,5 73,2 70,5 66,7 68,4 73,1 68,6
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 64,7 65,2 : 50,0 76,2 67,1 69,4 68,8 68,3 65,3 68,5 66,3 66,1 65,2 69,6 68,5 66,3 66,1 65,2 69,6 62,3 66,1 64,4 64,6 63,5 69,4 69,2 69,6 68,7 68,1 70,3 70,1 70,3 69,3 69,0 65,6 65,2 63,7 65,4 64,0
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 12,3 11,5 11,0 12,0 11,6 13,9 13,7 13,5 13,4 13,6 11,5 11,2 10,8 12,4 13,1 11,5 11,2 10,8 12,4 13,1 11,0 10,5 10,4 9,7 10,7 16,6 16,5 16,2 15,8 15,7 17,0 16,8 16,5 16,0 15,8 14,4 13,9 13,9 13,8 13,6
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 40,2 41,2 42,5 42,9 48,9 40,8 41,0 41,0 41,5 43,2 41,2 42,2 42,1 41,8 42,6 41,2 42,2 42,1 41,8 42,6 41,1 40,8 41,6 41,5 42,5 41,2 41,3 41,7 41,7 42,9 41,2 41,4 41,7 41,9 43,1 40,9 41,2 41,5 41,5 42,9
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 16,5 16,2 16,1 15,8 .. 23,4 22,9 22,7 22,2 21,7 21,7 21,5 21,6 21,6 20,8 21,7 21,5 21,6 21,6 20,8 21,2 20,9 20,7 20,2 20,7 23,7 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 22,2 21,7 22,1 21,9 21,1
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 121 660,7 130 643,5 142 766,7 143 536,2 .. 124 078,7 128 222,7 133 902,1 139 840,7 137 515,2 148 755,0 155 682,5 166 658,7 159 825,2 144 846,1 148 755,0 155 682,5 166 658,7 159 825,2 144 846,1 164 086,9 171 410,5 178 715,7 192 251,6 157 992,2 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 116 610,7 104 956,1 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 219,2 119 081,3 123 846,3 130 654,1 135 867,3 134 511,4
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt