KOSTRA nøkkeltall

Lødingen - 1851 (Nordland - Nordlánnda)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lødingen Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,4 8,7 8,3 . . 8,8 8,8 8,9 9,0 9,8 9,1 9,3 9,3 8,9 9,4 9,1 9,3 9,3 8,9 9,4 10,1 10,2 9,6 10,0 10,7 8,9 9,0 9,0 8,9 9,5 8,9 9,0 9,0 8,8 9,5 8,3 8,6 8,8 8,7 9,3 8,3 8,6 8,8 8,7 9,3
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 255 335 340 . . 248 253 261 318 468 279 296 409 274 346 279 296 409 274 346 351 329 362 492 492 271 278 299 291 357 279 288 313 292 359 294 208 426 328 467 294 208 426 328 467
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 0,02 0,01 4,09 . . 6,74 6,92 6,75 6,24 6,18 8,42 8,76 7,78 7,54 7,65 8,42 8,76 7,78 7,54 7,65 9,76 9,88 9,86 9,07 8,33 5,17 5,12 4,94 5,24 5,19 4,95 4,94 4,78 5,06 4,99 6,48 6,26 6,04 6,07 6,13 6,48 6,26 6,04 6,07 6,13
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr .. .. 265 . . 84 93 83 104 93 89 88 78 89 81 89 88 78 89 81 70 75 84 72 84 100 99 101 104 109 109 109 112 118 135 88 92 111 101 99 88 92 111 101 99
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr .. .. 1 029 . . 483 511 555 539 617 537 564 627 532 595 537 564 627 532 595 533 567 589 542 685 517 562 603 551 636 540 581 613 579 662 488 557 570 547 594 488 557 570 547 594
Herav utgifter til renhold (kr) kr .. .. 58 . . 160 160 178 167 181 168 173 184 164 161 168 173 184 164 161 162 161 168 163 205 157 161 173 164 172 156 159 170 162 170 124 132 136 140 160 124 132 136 140 160
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr .. .. 412 . . 119 129 132 100 146 133 144 159 100 141 133 144 159 100 141 121 137 149 99 157 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 123 146 151 109 141 123 146 151 109 141
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt