KOSTRA nøkkeltall

Lødingen - 1851 (Nordland - Nordlánnda)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lødingen Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 388 1 344 1 460 1 665 1 563 1 446 1 605 1 773 1 670 1 855 1 881 2 141 2 137 1 931 2 034 1 881 2 141 2 137 1 931 2 034 2 061 2 337 2 459 2 145 2 302 1 153 1 242 1 292 1 309 1 403 1 106 1 180 1 228 1 262 1 348 1 429 1 556 1 657 1 670 1 802 1 429 1 556 1 657 1 670 1 802
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 127 1 193 1 271 1 470 1 342 1 179 1 247 1 349 1 280 1 374 1 544 1 747 1 696 1 492 1 547 1 544 1 747 1 696 1 492 1 547 1 690 1 886 2 031 1 649 1 773 929 993 1 036 1 053 1 128 897 950 990 1 026 1 093 1 149 1 269 1 326 1 344 1 485 1 149 1 269 1 326 1 344 1 485
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr 261 152 189 195 222 266 358 424 390 481 337 394 442 439 487 337 394 442 439 487 372 451 428 496 529 224 248 255 256 275 209 230 238 236 255 280 287 331 326 317 280 287 331 326 317
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 827 688 824 978 1 004 1 020 1 165 1 219 1 129 1 276 1 426 1 614 1 575 1 318 1 399 1 426 1 614 1 575 1 318 1 399 1 545 1 778 1 832 1 519 1 651 822 889 919 893 986 794 849 880 874 946 1 022 1 133 1 180 1 133 1 252 1 022 1 133 1 180 1 133 1 252
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 77 -103 -73 -67 -48 20 68 42 86 137 57 87 54 64 83 57 87 54 64 83 62 96 65 103 96 57 71 65 65 79 56 69 65 64 78 94 84 106 83 69 94 84 106 83 69
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 750 790 896 1 044 1 052 1 000 1 096 1 177 1 043 1 139 1 370 1 527 1 521 1 254 1 317 1 370 1 527 1 521 1 254 1 317 1 483 1 681 1 767 1 416 1 555 765 818 853 829 907 738 780 815 809 868 928 1 048 1 074 1 050 1 184 928 1 048 1 074 1 050 1 184
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,28 0,28 0,28 0,29 0,39 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,72 0,75 0,76 0,70 0,70 0,71 0,74 0,74 0,66 0,75 0,67 0,80 0,87 0,66 0,75 0,67 0,80 0,87
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,24 0,24 0,24 0,25 0,34 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,24 0,23 0,24 0,24 0,24 0,26 0,30 0,28 0,32 0,32 0,26 0,30 0,28 0,32 0,32
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,47 0,50 0,50 0,46 0,47 0,47 0,50 0,50 0,40 0,45 0,39 0,48 0,55 0,40 0,45 0,39 0,48 0,55
Antall bygningsbranner (antall) antall 2 2 1 0 0 131 183 159 60 68 48 55 47 96 87 48 55 47 96 87 79 70 81 62 66 2 711 2 939 2 798 2 601 2 839 3 079 3 318 3 160 2 966 3 238 173 197 183 132 133 173 197 183 132 133
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 16 5 0 0 0 567 511 584 273 382 281 244 174 294 241 281 244 174 294 241 428 335 393 267 246 9 745 9 041 8 137 7 295 7 430 11 145 9 312 8 183 7 444 7 661 659 549 691 689 469 659 549 691 689 469

Kontakt