KOSTRA nøkkeltall

Lødingen - 1851 (Nordland - Nordlánnda)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lødingen Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 451 1 388 1 344 1 460 1 665 1 354 1 446 1 605 1 773 1 670 1 922 1 881 2 141 2 137 1 931 1 922 1 881 2 141 2 137 1 931 2 002 2 061 2 337 2 459 2 145 1 119 1 153 1 242 1 292 1 310 1 069 1 106 1 180 1 228 1 263 1 346 1 429 1 556 1 657 1 670 1 346 1 429 1 556 1 657 1 670
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 252 1 127 1 193 1 271 1 470 1 104 1 179 1 247 1 349 1 280 1 609 1 544 1 747 1 696 1 492 1 609 1 544 1 747 1 696 1 492 1 696 1 690 1 886 2 031 1 649 897 929 993 1 036 1 054 861 897 950 990 1 027 1 107 1 149 1 269 1 326 1 344 1 107 1 149 1 269 1 326 1 344
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr 199 261 152 189 195 250 266 358 424 390 313 337 394 442 439 313 337 394 442 439 305 372 451 428 496 222 224 248 255 256 207 209 230 238 236 239 280 287 331 326 239 280 287 331 326
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 928 827 688 824 978 962 1 020 1 165 1 219 1 129 1 497 1 426 1 614 1 575 1 318 1 497 1 426 1 614 1 575 1 318 1 515 1 545 1 778 1 832 1 519 807 822 889 919 894 778 794 849 880 874 987 1 022 1 133 1 180 1 133 987 1 022 1 133 1 180 1 133
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 24 77 -103 -73 -67 15 20 68 42 86 66 57 87 54 64 66 57 87 54 64 21 62 96 65 103 60 57 71 65 65 59 56 69 65 64 67 94 84 106 83 67 94 84 106 83
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 904 750 790 896 1 044 946 1 000 1 096 1 177 1 043 1 431 1 370 1 527 1 521 1 254 1 431 1 370 1 527 1 521 1 254 1 494 1 483 1 681 1 767 1 416 747 765 818 853 829 718 738 780 815 810 921 928 1 048 1 074 1 050 921 928 1 048 1 074 1 050
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,28 0,28 0,28 0,28 0,29 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,72 0,75 0,69 0,70 0,70 0,71 0,74 0,66 0,66 0,75 0,67 0,80 0,66 0,66 0,75 0,67 0,80
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,24 0,24 0,24 0,24 0,25 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,24 0,23 0,24 0,24 0,29 0,26 0,30 0,28 0,32 0,29 0,26 0,30 0,28 0,32
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,47 0,50 0,46 0,46 0,47 0,47 0,50 0,37 0,40 0,45 0,39 0,48 0,37 0,40 0,45 0,39 0,48
Antall bygningsbranner (antall) antall 1 2 2 1 0 154 131 183 159 60 37 48 55 47 96 37 48 55 47 96 85 79 70 81 62 2 567 2 711 2 939 2 798 2 601 3 009 3 079 3 318 3 160 2 966 111 173 197 183 132 111 173 197 183 132
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 10 16 5 0 0 760 567 511 584 273 321 281 244 174 294 321 281 244 174 294 441 428 335 393 267 11 091 9 745 9 041 8 137 6 995 11 641 11 145 9 312 8 183 7 144 803 659 549 691 689 803 659 549 691 689

Kontakt