KOSTRA nøkkeltall

Lødingen - 1851 (Nordland - Nordlánnda)

Bolig

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lødingen Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall .. 50 53 62 62 5 020 5 253 5 223 5 088 2 991 1 744 1 847 1 854 1 835 3 331 1 744 1 847 1 854 1 835 3 331 2 900 2 922 2 833 3 073 3 056 96 397 98 092 97 142 96 435 95 151 109 006 110 994 110 171 109 495 108 360 6 787 6 983 7 000 6 927 6 589 6 787 6 983 7 000 6 927 6 589
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall .. 24 26 30 31 25 27 27 26 26 33 35 36 35 29 33 35 36 35 29 39 39 39 39 34 21 21 21 21 20 21 21 21 20 20 28 29 29 29 27 28 29 29 29 27
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent .. 0 0 0 0 60 62 62 65 63 58 56 56 58 59 58 56 56 58 59 44 48 47 50 52 52 52 53 54 54 48 48 48 49 49 54 52 53 54 54 54 52 53 54 54
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 216 47 75 490 498 1 484 1 559 1 157 2 119 2 001 3 109 3 584 3 596 2 180 1 054 3 109 3 584 3 596 2 180 1 054 1 836 2 411 2 383 2 679 1 319 1 527 1 426 1 526 1 621 1 408 1 648 1 473 1 509 1 495 1 335 1 389 1 455 1 254 1 181 1 098 1 389 1 455 1 254 1 181 1 098
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr .. 0 -91 8 688 2 458 7 424 7 539 7 367 8 694 16 524 12 483 13 028 11 808 11 339 11 811 12 483 13 028 11 808 11 339 11 811 9 225 8 273 9 471 7 918 9 553 9 138 9 216 9 560 9 579 10 064 9 673 9 865 10 293 10 413 10 721 5 793 8 277 7 661 8 016 8 950 5 793 8 277 7 661 8 016 8 950
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent .. .. 0 0 0 26 26 25 27 27 24 23 17 25 18 24 23 17 25 18 28 34 31 18 15 30 29 29 27 26 34 33 32 31 31 29 23 21 23 25 29 23 21 23 25
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall .. 0 0 0 0 30 22 25 49 11 12 7 3 6 18 12 7 3 6 18 6 11 8 5 3 2 638 2 449 2 661 2 606 2 583 3 477 3 323 3 473 3 574 3 607 147 138 109 106 120 147 138 109 106 120
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 2,8 : 2,4 3,4 2,0 1,3 1,3 1,4 1,6 1,5 1,4 1,9 1,7 2,8 1,2 1,4 1,9 1,7 2,8 1,2 2,0 2,6 2,8 2,9 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,7 1,7 1,9 2,0 2,1 1,7 1,7 1,9 2,0 2,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 18,7 15,2 11,1 7,9 8,5 14,7 11,4 9,8 11,0 10,1 14,1 10,2 8,7 13,3 10,4 14,1 10,2 8,7 13,3 10,4 13,1 9,8 8,5 10,5 8,6 18,9 16,2 14,6 13,4 14,6 20,0 17,3 15,7 14,5 15,8 18,7 14,6 12,4 10,9 11,7 18,7 14,6 12,4 10,9 11,7

Kontakt