KOSTRA nøkkeltall

Lødingen - 1851 (Nordland - Nordlánnda)

Bolig

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lødingen Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 50 53 62 62 .. 5 253 5 223 5 088 2 991 2 766 1 847 1 854 1 835 3 331 3 313 1 847 1 854 1 835 3 331 3 313 2 922 2 833 3 073 3 056 2 897 98 092 97 142 96 435 95 151 94 898 110 994 110 171 109 495 108 360 108 128 6 983 7 000 6 927 6 589 6 391 6 983 7 000 6 927 6 589 6 391
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 24 26 30 31 .. 27 27 26 26 24 35 36 35 29 29 35 36 35 29 29 39 39 39 34 33 21 21 21 20 20 21 21 20 20 20 29 29 29 27 27 29 29 29 27 27
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 0 0 0 0 .. 62 62 65 63 69 56 56 58 59 58 56 56 58 59 58 48 47 50 52 55 52 53 54 54 55 48 48 49 49 50 52 53 54 54 59 52 53 54 54 59
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 47 75 490 498 81 1 559 1 157 2 119 2 001 1 464 3 584 3 596 2 180 1 054 471 3 584 3 596 2 180 1 054 471 2 411 2 383 2 679 1 319 1 729 1 426 1 526 1 621 1 408 1 089 1 473 1 509 1 495 1 335 1 108 1 455 1 254 1 181 1 098 1 275 1 455 1 254 1 181 1 098 1 275
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 0 -91 8 688 2 458 .. 7 539 7 367 8 694 16 524 16 284 13 028 11 808 11 339 11 811 15 429 13 028 11 808 11 339 11 811 15 429 8 273 9 471 7 918 9 553 11 727 9 216 9 560 9 579 10 064 10 840 9 865 10 293 10 413 10 721 11 752 8 277 7 661 8 016 8 950 8 014 8 277 7 661 8 016 8 950 8 014
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent .. 0 0 0 .. 26 25 27 27 26 23 17 25 18 19 23 17 25 18 19 34 31 18 15 17 29 29 27 26 26 33 32 31 31 30 23 21 23 25 27 23 21 23 25 27
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 .. 22 25 49 11 14 7 3 6 18 19 7 3 6 18 19 11 8 5 3 8 2 449 2 661 2 606 2 583 2 599 3 323 3 473 3 574 3 607 3 566 138 109 106 120 155 138 109 106 120 155
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : 2,4 3,4 2,0 : 1,3 1,4 1,6 1,5 1,6 1,9 1,7 2,8 1,2 1,4 1,9 1,7 2,8 1,2 1,4 2,6 2,8 2,9 1,3 1,9 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,7 1,9 2,0 2,1 2,3 1,7 1,9 2,0 2,1 2,3
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 15,2 11,1 7,9 8,5 7,6 11,4 9,8 11,0 10,1 10,1 10,2 8,7 13,3 10,4 10,6 10,2 8,7 13,3 10,4 10,6 9,8 8,5 10,5 8,6 8,3 16,2 14,6 13,4 14,6 14,8 17,3 15,7 14,5 15,8 15,9 14,6 12,4 10,9 11,7 11,0 14,6 12,4 10,9 11,7 11,0

Kontakt