KOSTRA nøkkeltall

Lødingen - 1851 (Nordland - Nordlánnda)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lødingen Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 5 664 4 919 6 782 6 900 7 194 8 693 8 918 9 396 8 395 8 675 6 621 6 926 8 592 8 698 9 415 6 621 6 926 8 592 8 698 9 415 13 229 12 709 11 399 10 611 11 470 7 978 8 318 8 391 8 059 8 378 7 972 8 384 8 370 8 082 8 433 8 968 9 056 9 288 8 984 9 264 8 968 9 056 9 288 8 984 9 264
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 11,3 9,6 10,7 7,2 10,6 5,0 4,4 4,1 4,5 4,7 4,6 4,5 4,7 4,7 4,6 4,6 4,5 4,7 4,7 4,6 5,7 5,9 6,0 5,5 5,0 4,6 4,5 4,6 4,5 4,3 4,7 4,5 4,6 4,5 4,3 5,4 5,1 5,4 5,6 5,6 5,4 5,1 5,4 5,6 5,6
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 8,8 11,7 11,3 7,5 10,0 5,2 4,7 4,3 4,8 4,8 4,7 4,9 5,0 4,6 4,6 4,7 4,9 5,0 4,6 4,6 6,2 6,6 6,3 5,7 5,4 4,9 4,8 4,8 4,7 4,4 4,9 4,9 4,8 4,7 4,4 5,6 5,4 5,6 5,6 5,5 5,6 5,4 5,6 5,6 5,5
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,4 4,1 6,9 5,8 .. 4,4 4,5 4,4 4,3 .. 4,5 4,5 4,5 4,5 .. 4,5 4,5 4,5 4,5 .. 5,7 5,9 5,7 5,3 .. 3,9 3,9 3,8 3,7 .. 3,8 3,8 3,8 3,7 .. 4,5 4,4 4,3 4,2 .. 4,5 4,4 4,3 4,2 ..
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 43 841 29 852 38 955 42 216 43 359 53 649 58 511 68 516 63 290 67 132 48 096 56 078 88 181 90 459 88 343 48 096 56 078 88 181 90 459 88 343 62 674 71 257 75 104 66 063 75 744 46 496 49 927 54 773 55 624 63 322 47 588 51 176 56 100 57 131 65 632 53 532 60 334 68 703 69 827 70 024 53 532 60 334 68 703 69 827 70 024
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 15 846 23 455 14 318 15 850 32 923 38 101 33 059 46 924 31 988 40 808 33 679 21 130 35 791 43 966 54 953 33 679 21 130 35 791 43 966 54 953 33 141 42 806 36 854 47 089 45 464 38 055 39 375 41 826 44 295 47 364 38 052 39 442 42 142 44 904 48 941 36 294 40 663 47 019 48 441 50 444 36 294 40 663 47 019 48 441 50 444
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 74 375 48 500 116 000 241 000 154 500 422 611 432 082 419 184 458 000 436 327 351 060 429 712 431 824 398 091 480 480 351 060 429 712 431 824 398 091 480 480 460 134 420 970 438 982 373 091 377 941 432 705 447 044 447 964 436 680 430 792 430 457 445 112 444 837 435 293 428 490 353 097 369 182 343 329 359 020 375 648 353 097 369 182 343 329 359 020 375 648
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 27,5 33,8 27,5 30,8 30,0 19,2 17,6 16,4 17,4 16,3 15,8 16,6 16,9 17,1 15,8 15,8 16,6 16,9 17,1 15,8 15,9 15,9 13,7 14,6 15,6 19,9 18,9 18,6 17,5 16,4 19,6 18,7 18,3 17,3 16,1 18,2 17,1 16,1 15,8 15,1 18,2 17,1 16,1 15,8 15,1
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 88 76 75 91 100 85 87 86 83 88 86 86 85 91 92 86 86 85 91 92 76 79 82 90 89 86 87 88 90 91 87 88 89 91 92 81 77 76 83 80 81 77 76 83 80
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-24 år (kr) kr 5 230 4 454 6 186 6 290 6 611 8 037 8 252 8 673 7 699 7 958 6 096 6 369 7 945 8 014 8 696 6 096 6 369 7 945 8 014 8 696 12 104 11 663 10 460 9 681 10 507 7 313 7 622 7 681 7 379 7 678 7 284 7 656 7 633 7 372 7 700 8 179 8 257 8 463 8 184 8 462 8 179 8 257 8 463 8 184 8 462
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-24 år (prosent) prosent .. .. .. .. 6,5 .. .. .. .. 3,9 .. .. .. .. 4,0 .. .. .. .. 4,0 .. .. .. .. 4,9 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,2 .. .. .. .. 3,7 .. .. .. .. 3,7

Kontakt