KOSTRA nøkkeltall

Lødingen - 1851 (Nordland)

Barnevern

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lødingen Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 6 163 5 664 4 919 6 782 .. 7 748 8 693 8 918 9 396 8 392 6 725 6 621 6 926 8 592 8 543 6 725 6 621 6 926 8 592 8 543 11 420 13 229 12 709 11 399 10 692 6 854 7 978 8 318 8 391 8 046 6 879 7 972 8 384 8 370 7 996 7 862 8 968 9 056 9 288 9 010
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 9,4 11,3 9,6 10,7 9,2 4,8 5,0 4,4 4,1 4,9 4,7 4,6 4,5 4,7 5,2 4,7 4,6 4,5 4,7 5,2 5,9 5,7 5,9 6,0 5,9 4,6 4,6 4,5 4,6 5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 5,0 5,4 5,4 5,1 5,4 6,2
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 7,6 8,8 11,7 11,3 7,5 5,0 5,2 4,7 4,3 4,8 4,7 4,7 4,9 5,0 4,6 4,7 4,7 4,9 5,0 4,6 6,5 6,2 6,6 6,3 5,7 4,7 4,9 4,8 4,8 4,6 4,8 4,9 4,9 4,8 4,6 5,5 5,6 5,4 5,6 5,6
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 3,0 4,4 4,1 6,9 5,8 4,5 4,4 4,5 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5 4,6 4,5 4,4 4,5 4,5 4,6 4,5 5,7 5,8 5,9 5,7 5,3 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 4,3 4,5 4,5 4,4 4,3
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 44 452 43 841 29 852 38 955 : 53 271 53 649 58 511 68 516 63 212 49 193 48 096 56 078 88 181 98 077 49 193 48 096 56 078 88 181 98 077 64 030 62 674 71 257 75 104 68 585 44 795 46 496 49 927 54 773 56 201 46 002 47 588 51 176 56 100 57 913 55 418 53 532 60 334 68 703 70 122
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 21 800 15 846 23 455 14 318 : 33 890 38 027 33 018 46 862 31 750 27 147 33 679 21 081 35 625 43 774 27 147 33 679 21 081 35 625 43 774 47 702 33 141 42 619 36 656 45 422 34 874 37 963 39 258 41 685 44 547 34 898 37 956 39 325 41 998 45 118 39 515 36 273 40 572 46 828 48 038
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 204 200 74 375 48 500 116 000 : 367 208 417 632 430 280 415 126 448 811 329 736 349 162 421 449 429 384 435 361 329 736 349 162 421 449 429 384 435 361 359 390 456 683 418 657 436 321 357 062 392 767 429 998 443 890 444 023 433 767 390 110 427 473 441 638 440 539 427 441 328 648 349 893 366 760 341 645 354 236
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 21,0 27,5 33,8 27,5 30,8 19,2 19,2 17,6 16,4 17,4 14,9 15,8 16,6 16,9 17,7 14,9 15,8 16,6 16,9 17,7 15,3 15,9 15,9 13,7 16,3 19,9 19,9 18,9 18,6 17,5 19,8 19,6 18,7 18,3 17,3 16,9 18,2 17,1 16,1 15,9
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 96 88 76 75 91 83 85 87 86 83 85 86 85 85 91 85 86 85 85 91 77 76 79 82 90 85 86 87 88 90 86 87 88 89 91 75 81 76 76 83

Kontakt