KOSTRA nøkkeltall

Lødingen - 1851 (Nordland - Nordlánnda)

Barnehager

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lødingen Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 81,5 84,6 81,8 90,5 80,0 80,1 81,1 80,8 87,7 88,4 78,2 78,9 78,0 79,9 83,5 78,2 78,9 78,0 79,9 83,5 75,8 77,2 79,9 83,9 85,3 83,0 83,9 84,6 85,5 87,1 82,5 83,4 84,3 85,4 87,0 86,0 86,9 87,4 88,5 89,7 86,0 86,9 87,4 88,5 89,7
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 91,5 96,9 96,7 96,6 87,3 90,5 90,6 90,6 94,3 94,4 89,3 89,8 89,5 90,8 92,5 89,3 89,8 89,5 90,8 92,5 88,4 88,8 90,6 92,7 93,2 91,8 92,1 92,4 92,9 93,6 91,3 91,7 92,1 92,7 93,4 93,3 93,4 93,8 94,4 94,7 93,3 93,4 93,8 94,4 94,7
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 97,7 105,1 105,1 100,0 92,1 96,9 96,4 96,5 98,2 98,0 96,2 96,4 96,3 97,3 98,0 96,2 96,4 96,3 97,3 98,0 96,0 95,8 96,9 98,3 98,2 97,3 97,3 97,3 97,4 97,6 97,0 97,1 97,0 97,3 97,4 97,8 97,4 97,8 97,9 97,7 97,8 97,4 97,8 97,9 97,7
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 12,1 11,1 11,9 15,8 16,1 74,5 74,9 74,3 58,0 57,9 94,6 94,8 92,5 88,3 88,7 94,6 94,8 92,5 88,3 88,7 94,6 94,7 94,2 90,1 90,4 49,1 49,0 49,1 48,9 48,9 50,1 49,9 50,1 50,0 50,0 51,0 50,9 50,7 49,9 50,0 51,0 50,9 50,7 49,9 50,0
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall) antall 5,6 5,8 5,5 5,6 5,8 5,5 5,3 5,4 5,4 5,4 4,9 4,9 5,0 5,3 5,2 4,9 4,9 5,0 5,3 5,2 5,0 4,9 4,6 4,8 4,8 6,0 5,8 5,7 5,7 5,7 6,0 5,9 5,7 5,7 5,7 5,8 5,7 5,5 5,5 5,5 5,8 5,7 5,5 5,5 5,5
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)2 prosent 28,6 17,7 52,2 52,4 45,5 38,6 40,0 42,3 41,0 40,6 36,9 39,1 41,9 44,0 44,1 36,9 39,1 41,9 44,0 44,1 32,1 32,4 33,0 40,2 39,3 38,9 40,8 41,5 42,4 42,7 38,2 39,8 40,7 41,6 42,0 36,6 37,8 39,7 41,1 41,2 36,6 37,8 39,7 41,1 41,2
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 : : 3,4 3,6 3,5 3,5 3,5 3,3 3,1 3,7 3,6 3,6 3,3 3,1 3,7 3,6 3,6 2,9 3,1 3,3 3,7 3,0 3,6 3,7 3,9 4,0 4,2 3,6 3,7 3,9 4,0 4,2 3,5 3,6 4,3 4,2 4,0 3,5 3,6 4,3 4,2 4,0
Andel barn i private barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent) prosent : : 7,7 : : 3,3 3,1 2,3 3,5 3,9 7,8 6,4 3,0 1,7 1,8 7,8 6,4 3,0 1,7 1,8 5,0 : 8,6 : 1,5 2,6 2,7 2,8 2,8 3,1 2,5 2,6 2,8 2,8 3,1 3,9 3,7 3,9 3,4 4,2 3,9 3,7 3,9 3,4 4,2
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 77,3 96,0 89,5 83,3 80,0 81,7 80,4 81,2 85,5 83,4 89,2 90,2 81,5 86,0 89,7 89,2 90,2 81,5 86,0 89,7 85,2 81,3 89,5 88,3 91,0 80,0 81,9 83,0 84,0 85,6 80,3 82,8 83,9 85,3 86,9 85,6 86,8 84,6 84,9 86,8 85,6 86,8 84,6 84,9 86,8
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)1 kr 325,1 117,4 120,4 76,9 96,8 70,6 76,7 81,3 77,7 86,1 75,7 81,8 86,4 78,7 86,2 75,7 81,8 86,4 78,7 86,2 73,5 81,0 86,5 83,5 91,9 69,1 74,1 78,8 77,3 85,6 70,4 75,1 79,5 78,5 87,4 66,9 72,2 78,7 78,1 85,1 66,9 72,2 78,7 78,1 85,1
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr 260,2 104,3 107,4 73,7 96,8 59,8 64,9 68,5 62,8 69,3 65,7 71,2 73,6 66,0 72,8 65,7 71,2 73,6 66,0 72,8 62,9 69,0 75,2 71,1 77,6 55,1 59,1 62,7 61,1 67,2 55,9 59,6 63,1 61,6 68,5 55,7 60,1 65,0 63,2 69,0 55,7 60,1 65,0 63,2 69,0
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 6,1 5,8 6,6 6,2 7,1 11,5 11,5 11,3 11,8 12,0 8,7 8,8 9,7 10,2 10,9 8,7 8,8 9,7 10,2 10,9 7,6 7,8 7,8 9,9 10,2 14,4 14,3 14,3 14,2 14,4 14,5 14,4 14,4 14,2 14,4 11,4 11,6 11,8 11,7 11,6 11,4 11,6 11,8 11,7 11,6
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 150 155 166 554 204 803 198 407 196 984 146 807 157 856 168 443 174 906 187 662 156 975 171 197 178 567 168 730 187 960 156 975 171 197 178 567 168 730 187 960 150 464 166 867 186 914 187 878 210 928 143 919 153 538 163 202 168 377 181 642 145 125 154 317 164 473 170 168 185 181 144 052 152 582 168 420 174 049 187 727 144 052 152 582 168 420 174 049 187 727
1Fra 2021 er nevner vektet til å samsvare med regnskapsåret i forholdet 7/12 for tallet i fjor og 5/12 for tallet i år.
2Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
3Fra 2021 er nevner vektet til å samsvare med regnskapsåret i forholdet 7/12 for tallet i fjor og 5/12 for tallet i år.