4401_1920
4401_1920
kostra
2019-06-27T03:14:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Loabák - Lavangen, faktaark Helse- og omsorgstjenester Loabák - Lavangen

KOSTRA nøkkeltall

Loabák - Lavangen - 1920 (Troms Romsa)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Loabák - Lavangen Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 34 288 36 315 40 414 42 494 41 318 44 086 45 551 48 153 41 318 44 086 45 551 48 153 23 072 24 341 25 456 27 244 22 599 23 751 24 800 26 539 26 711 28 718 29 754 31 899 26 711 28 718 29 754 31 899 26 711 28 718 29 754 31 899
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 454,4 481,5 468,7 500,4 535,1 527,9 544,6 535,3 535,1 527,9 544,6 535,3 299,3 302,9 312,3 311,6 287,0 290,6 299,3 298,2 358,2 365,6 379,0 370,4 358,2 365,6 379,0 370,4 358,2 365,6 379,0 370,4
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 26,5 23,0 24,8 32,1 34,1 35,3 34,7 36,1 34,1 35,3 34,7 36,1 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 32,1 33,5 33,2 34,2 32,1 33,5 33,2 34,2 32,1 33,5 33,2 34,2
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 75,3 82,1 81,1 79,5 70,5 71,8 72,4 72,0 70,5 71,8 72,4 72,0 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 69,5 69,4 70,1 70,9 69,5 69,4 70,1 70,9 69,5 69,4 70,1 70,9
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,52 0,54 0,55 0,55 0,60 0,59 0,61 0,60 0,60 0,59 0,61 0,60 0,56 0,56 0,57 0,57 0,56 0,56 0,57 0,57 0,64 0,66 0,67 0,65 0,64 0,66 0,67 0,65 0,64 0,66 0,67 0,65
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 35,1 41,6 37,2 29,1 39,2 39,2 38,3 37,7 39,2 39,2 38,3 37,7 33,3 32,9 32,4 31,6 33,0 32,5 32,0 31,2 37,2 35,7 35,5 33,7 37,2 35,7 35,5 33,7 37,2 35,7 35,5 33,7
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 39,3 41,2 39,3 53,7 39,3 39,3 39,1 21,5 39,3 39,3 39,1 21,5 46,1 46,5 47,0 47,5 45,8 46,3 46,8 47,4 44,6 44,9 44,3 45,3 44,6 44,9 44,3 45,3 44,6 44,9 44,3 45,3
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 20,3 20,8 20,5 17,7 17,0 18,1 16,9 16,0 17,0 18,1 16,9 16,0 13,2 13,0 12,6 12,1 13,6 13,3 12,9 12,4 15,9 16,0 15,3 15,0 15,9 16,0 15,3 15,0 15,9 16,0 15,3 15,0
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 95,2 100,0 95,2 100,0 88,7 90,4 92,5 91,6 88,7 90,4 92,5 91,6 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 89,6 90,4 90,2 93,9 89,6 90,4 90,2 93,9 89,6 90,4 90,2 93,9
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 001 2 747 3 049 3 286 3 448 3 686 3 739 3 964 3 448 3 686 3 739 3 964 3 119 3 295 3 439 3 710 3 096 3 251 3 381 3 642 3 229 3 384 3 509 3 767 3 229 3 384 3 509 3 767 3 229 3 384 3 509 3 767
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,83 0,83 0,68 0,79 0,43 0,41 0,42 0,48 0,43 0,41 0,42 0,48 0,54 0,56 0,55 0,57 0,53 0,55 0,55 0,56 0,52 0,53 0,63 0,62 0,52 0,53 0,63 0,62 0,52 0,53 0,63 0,62
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,00 0,00 0,00 0,62 0,64 0,64 0,65 0,67 0,65 0,66 0,67 0,68 0,55 0,57 0,57 0,58 0,55 0,57 0,57 0,58 0,55 0,57 0,57 0,58
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 6,1 6,9 6,0 5,7 6,2 6,4 6,4 6,4 6,2 6,4 6,4 6,4 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 4,9 5,0 4,9 5,0 4,9 5,0 4,9 5,0 4,9 5,0 4,9 5,0
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 28,5 27,9 28,3 25,0 18,4 18,1 18,9 19,5 18,4 18,1 18,9 19,5 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,2 12,8 13,3 13,9 14,0 12,8 13,3 13,9 14,0 12,8 13,3 13,9 14,0
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 9,5 9,3 9,4 10,6 12,6 13,0 13,2 13,1 12,6 13,0 13,2 13,1 9,1 9,2 9,5 9,6 9,0 9,1 9,4 9,5 9,7 10,3 10,7 10,9 9,7 10,3 10,7 10,9 9,7 10,3 10,7 10,9
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 36,0 36,6 36,5 38,8 47,3 49,2 47,2 46,2 47,3 49,2 47,2 46,2 34,0 37,0 39,4 42,2 33,9 36,9 39,5 42,5 37,4 39,9 38,7 39,7 37,4 39,9 38,7 39,7 37,4 39,9 38,7 39,7
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 100,0 127,3 100,0 120,0 86,4 90,5 87,9 90,8 86,4 90,5 87,9 90,8 88,6 91,8 90,6 90,6 83,3 87,7 88,6 88,4 91,2 90,6 86,7 89,2 91,2 90,6 86,7 89,2 91,2 90,6 86,7 89,2
1Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt