KOSTRA nøkkeltall

Loabák - Lavangen - 1920 (Troms Romsa)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Loabák - Lavangen Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 9,6 9,8 9,8 6,5 9,7 9,9 10,1 10,2 9,7 9,9 10,1 10,2 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,2 9,3 9,0 9,2 9,2 9,3 9,0 9,2 9,2 9,3 9,0 9,2
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 0 347 490 0 218 269 351 329 218 269 351 329 242 258 271 278 246 259 279 288 238 278 288 292 238 278 288 292 238 278 288 292
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 7,69 8,44 8,56 8,72 9,67 9,53 9,76 9,88 9,67 9,53 9,76 9,88 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 5,67 5,59 5,93 5,92 5,67 5,59 5,93 5,92 5,67 5,59 5,93 5,92
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 66 45 76 158 86 76 70 75 86 76 70 75 86 94 100 99 93 101 109 109 71 83 84 98 71 83 84 98 71 83 84 98
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 616 568 602 673 498 536 533 567 498 536 533 567 482 515 517 562 481 525 540 581 445 536 524 566 445 536 524 566 445 536 524 566
Herav utgifter til renhold (kr) kr 278 228 268 315 141 156 162 161 141 156 162 161 144 152 157 161 143 150 156 159 103 177 179 187 103 177 179 187 103 177 179 187
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 165 160 204 239 115 123 121 137 115 123 121 137 102 109 111 126 101 109 113 127 124 133 121 146 124 133 121 146 124 133 121 146
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt