4396_1920
4396_1920
kostra
2019-04-25T14:30:00.000Z
no
tjenesteområde Bolig Loabák - Lavangen, faktaark Bolig Loabák - Lavangen

KOSTRA nøkkeltall

Loabák - Lavangen - 1920 (Troms Romsa)

Bolig

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Loabák - Lavangen Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 44 44 44 44 2 707 2 900 2 922 2 572 2 707 2 900 2 922 2 572 94 337 96 397 98 092 96 649 107 088 109 006 110 994 109 678 3 602 3 707 3 828 3 711 3 602 3 707 3 828 3 711 3 602 3 707 3 828 3 711
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 42 41 41 42 36 39 39 35 36 39 39 35 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 23 22 22 22 23 22 22 22 23 22
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 32 32 32 32 43 44 48 46 43 44 48 46 52 52 52 53 48 48 48 48 42 39 40 39 42 39 40 39 42 39 40 39
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 703 347 464 457 1 712 1 836 2 411 2 147 1 712 1 836 2 411 2 147 1 303 1 527 1 426 1 505 1 466 1 648 1 473 1 490 908 2 822 3 842 2 078 908 2 822 3 842 2 078 908 2 822 3 842 2 078
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 0 882 676 382 9 165 9 225 8 273 10 296 9 165 9 225 8 273 10 296 7 831 9 138 9 216 9 620 8 369 9 673 9 865 10 347 6 741 7 871 7 633 8 835 6 741 7 871 7 633 8 835 6 741 7 871 7 633 8 835
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent .. .. 100 .. 32 28 34 31 32 28 34 31 30 30 29 30 33 34 33 33 70 83 75 73 70 83 75 73 70 83 75 73
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 3 6 11 13 3 6 11 13 2 903 2 638 2 449 2 737 3 710 3 477 3 323 3 549 148 237 142 102 148 237 142 102 148 237 142 102
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 10,5 : 3,8 5,8 2,8 2,0 2,6 2,8 2,8 2,0 2,6 2,8 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,7 1,3 1,3 1,5 1,7 1,3 1,3 1,5 1,7 1,3 1,3 1,5
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 10,5 19,5 10,4 11,5 12,7 13,1 9,8 8,5 12,7 13,1 9,8 8,5 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 17,3 16,4 13,0 12,0 17,3 16,4 13,0 12,0 17,3 16,4 13,0 12,0

Kontakt