KOSTRA nøkkeltall

Loabák - Lavangen - 1920 (Troms Romsa)

Barnehager

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Loabák - Lavangen Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 77,3 82,4 76,5 94,4 92,3 77,7 77,7 75,8 77,2 79,9 77,7 77,7 75,8 77,2 79,9 81,4 82,6 83,0 83,9 84,6 80,6 82,0 82,5 83,4 84,3 86,1 86,9 89,0 89,5 89,5 86,1 86,9 89,0 89,5 89,5 86,1 86,9 89,0 89,5 89,5 86,1 86,9 89,0 89,5 89,5
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 89,4 93,5 91,2 100,0 97,6 89,2 88,9 88,4 88,8 90,6 89,2 88,9 88,4 88,8 90,6 91,0 91,5 91,8 92,1 92,4 90,4 91,0 91,3 91,7 92,1 93,4 93,5 94,4 94,9 94,7 93,4 93,5 94,4 94,9 94,7 93,4 93,5 94,4 94,9 94,7 93,4 93,5 94,4 94,9 94,7
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 95,5 97,8 97,5 103,6 100,0 96,1 95,7 96,0 95,8 96,9 96,1 95,7 96,0 95,8 96,9 97,0 97,2 97,3 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,0 98,1 97,9 97,9 98,3 97,9 98,1 97,9 97,9 98,3 97,9 98,1 97,9 97,9 98,3 97,9 98,1 97,9 97,9 98,3 97,9
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,4 94,3 94,6 94,7 94,2 94,4 94,3 94,6 94,7 94,2 49,6 49,3 49,1 49,0 49,1 50,7 50,3 50,1 49,9 50,1 61,2 61,4 60,4 59,7 59,0 61,2 61,4 60,4 59,7 59,0 61,2 61,4 60,4 59,7 59,0 61,2 61,4 60,4 59,7 59,0
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)2 antall .. 4,7 4,6 4,0 3,3 .. 5,1 5,0 4,9 4,6 .. 5,1 5,0 4,9 4,6 .. 6,0 6,0 5,8 5,7 .. 6,0 6,0 5,9 5,7 .. 6,0 6,0 5,7 5,5 .. 6,0 6,0 5,7 5,5 .. 6,0 6,0 5,7 5,5 .. 6,0 6,0 5,7 5,5
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)4 prosent .. 24,8 8,7 23,1 23,1 .. 32,8 32,1 32,4 33,0 .. 32,8 32,1 32,4 33,0 .. 38,3 38,9 40,8 41,5 .. 37,5 38,2 39,8 40,7 .. 37,0 38,4 39,1 40,9 .. 37,0 38,4 39,1 40,9 .. 37,0 38,4 39,1 40,9 .. 37,0 38,4 39,1 40,9
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)1 prosent 6,8 6,9 : 8,5 7,3 2,9 3,1 2,9 3,1 3,3 2,9 3,1 2,9 3,1 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 3,4 3,8 4,2 4,4 4,6 3,4 3,8 4,2 4,4 4,6 3,4 3,8 4,2 4,4 4,6 3,4 3,8 4,2 4,4 4,6
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr 72,2 70,9 71,4 97,3 110,9 65,8 69,8 73,5 81,0 86,7 65,8 69,8 73,5 81,0 86,7 63,7 66,5 69,1 74,1 78,8 64,5 67,6 70,4 75,1 79,5 62,8 64,6 66,9 72,8 79,6 62,8 64,6 66,9 72,8 79,6 62,8 64,6 66,9 72,8 79,6 62,8 64,6 66,9 72,8 79,6
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 110,0 92,3 75,0 100,0 85,7 85,3 84,4 85,2 81,3 89,5 85,3 84,4 85,2 81,3 89,5 77,3 78,5 80,0 81,9 83,0 77,6 79,3 80,3 82,8 83,9 82,4 82,6 81,9 85,6 84,9 82,4 82,6 81,9 85,6 84,9 82,4 82,6 81,9 85,6 84,9 82,4 82,6 81,9 85,6 84,9
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 11,5 11,1 9,7 10,6 11,1 7,5 7,6 7,6 7,8 7,8 7,5 7,6 7,6 7,8 7,8 14,7 14,6 14,4 14,3 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,4 13,3 13,3 13,0 12,7 12,9 13,3 13,3 13,0 12,7 12,9 13,3 13,3 13,0 12,7 12,9 13,3 13,3 13,0 12,7 12,9
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 144 394 156 855 171 281 231 478 285 500 134 803 143 377 150 464 166 867 187 076 134 803 143 377 150 464 166 867 187 076 130 611 137 613 143 919 153 538 163 207 131 862 138 807 145 125 154 317 164 477 136 447 144 270 150 720 160 322 175 304 136 447 144 270 150 720 160 322 175 304 136 447 144 270 150 720 160 322 175 304 136 447 144 270 150 720 160 322 175 304
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)5 kr 64,4 62,0 62,3 86,8 99,6 56,8 60,1 62,9 69,0 75,3 56,8 60,1 62,9 69,0 75,3 51,3 53,5 55,1 59,1 62,7 52,2 54,2 55,8 59,6 63,1 50,6 52,0 53,8 58,3 63,6 50,6 52,0 53,8 58,3 63,6 50,6 52,0 53,8 58,3 63,6 50,6 52,0 53,8 58,3 63,6
1Tittel på indikator endret ved publisering i 2020.
2Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
3Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
4Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
5Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".