KOSTRA nøkkeltall

Lindesnes - 1029 (Vest-Agder)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lindesnes Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 2 4 2 2 4 37 47 48 38 22 143 137 143 123 133 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 116 75 75 85 79 116 75 75 85 79
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 25 .. 33 14 60 30 15 16 23 19 13 10 19 29 26 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 14 15 16 13 18 14 15 16 13 18
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 337 211 254 221 230 1 708 1 781 1 986 1 738 1 076 7 383 6 199 6 189 5 706 5 927 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 4 814 3 887 4 070 3 312 3 903 4 814 3 887 4 070 3 312 3 903
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 69 60 171 170 .. 1 189 1 286 779 803 .. 3 862 4 186 2 406 2 420 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 1 773 1 584 1 552 1 903 .. 1 773 1 584 1 552 1 903
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 19 20 20 19 .. 16 14 16 15 .. 15 15 16 14 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 13 13 19 16 .. 13 13 19 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 37 36 45 45 .. 35 27 37 31 .. 31 28 34 32 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 30 23 37 34 .. 30 23 37 34
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 35 24 28 47 43 16 18 16 10 13 17 19 17 18 21 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 22 14 31 33 30 22 14 31 33 30
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 4 .. .. 0 .. 8 1 2 5 .. 42 70 33 33 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 8 33 60 13 .. 8 33 60 13
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 24 1 5 8 4 23 26 73 18 6 138 84 91 129 122 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 98 128 200 115 68 98 128 200 115 68
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 100 100 .. 92 96 100 100 .. 87 96 98 97 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 94 91 98 94 .. 94 91 98 94
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. 50 47 .. 50 50 50 36 .. 50 50 49 47 .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 48 49 49 49 .. 48 49 49 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 100 100 100 100 .. 67 64 76 69 90 74 86 82 71 82 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 72 82 84 66 72 72 82 84 66 72
Netto endring i antall boliger (antall) antall 36 22 .. .. .. 414 370 0 .. .. 690 1 130 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 1 118 1 181 0 .. .. 1 118 1 181 0 .. ..

Kontakt