KOSTRA nøkkeltall

Lindesnes - 1029 (Vest-Agder)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lindesnes Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 834 903 937 1 056 1 060 1 046 1 153 1 213 1 382 1 267 1 215 1 354 1 446 1 605 1 773 1 042 1 119 1 153 1 242 1 292 1 002 1 069 1 106 1 180 1 228 923 947 950 1 030 1 056 923 947 950 1 030 1 056
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 723 765 784 612 841 805 953 1 037 1 069 982 979 1 104 1 179 1 247 1 349 831 897 929 993 1 036 804 861 897 950 990 718 734 736 792 813 718 734 736 792 813
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 111 138 153 445 219 241 200 176 313 285 236 250 266 358 424 211 222 224 248 255 198 207 209 230 238 205 213 214 238 243 205 213 214 238 243
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 636 701 715 815 804 821 892 928 1 045 971 863 962 1 020 1 165 1 219 762 807 822 889 918 740 778 794 849 880 677 713 701 782 815 677 713 701 782 815
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -9 5 5 294 55 53 -14 -44 59 30 5 15 20 68 42 60 60 57 71 65 60 59 56 69 65 29 48 42 77 92 29 48 42 77 92
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 645 695 709 520 749 768 905 972 986 940 858 946 1 000 1 096 1 177 702 747 765 818 853 680 718 738 780 815 648 664 658 705 723 648 664 658 705 723
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,46 0,46 0,46 0,48 0,52 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,62 0,61 0,61 0,61 0,61 0,62 0,61 0,61 0,61 0,61
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,19 0,19 0,19 0,19 0,21 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,27 0,27 0,27 0,29 0,31 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39
Antall bygningsbranner (antall) antall 0 5 2 1 2 43 49 44 67 40 126 154 131 183 159 2 382 2 567 2 711 2 939 2 798 2 656 3 009 3 079 3 318 3 160 57 103 128 163 121 57 103 128 163 121
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 27 17 20 11 15 252 150 151 126 137 919 760 567 511 584 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 718 480 327 383 369 718 480 327 383 369

Kontakt