4397_0926
4397_0926
kostra
2019-05-24T21:40:00.000Z
no
tjenesteområde Brann og ulykkesvern Lillesand, faktaark Brann og ulykkesvern Lillesand

KOSTRA nøkkeltall

Lillesand - 0926 (Aust-Agder)

Brann og ulykkesvern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lillesand Kostragruppe 07 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 840 870 874 912 811 859 922 1 018 1 156 1 244 1 280 1 400 1 042 1 119 1 153 1 227 1 002 1 069 1 106 1 167 1 323 1 370 1 429 1 624
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 609 654 652 672 629 667 723 803 910 952 968 1 078 831 897 929 978 804 861 897 937 1 076 1 106 1 154 1 333
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 231 216 222 240 182 192 199 215 246 292 311 322 211 222 224 249 198 207 209 231 247 265 274 291
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 597 666 592 698 553 563 616 674 852 919 934 1 017 762 807 822 887 740 778 794 847 798 840 853 1 017
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 66 95 32 90 27 29 34 44 59 80 90 81 60 60 57 74 60 59 56 72 55 82 75 91
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 530 571 560 608 526 534 582 629 794 838 844 936 702 747 765 814 680 718 738 776 743 758 778 926
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,58 0,58 0,57 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,59 0,59 0,61 0,62
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,21 0,20 0,20 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 0,24
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,37 0,38 0,37 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,36 0,36 0,38 0,38
Antall bygningsbranner (antall) antall 9 9 15 10 215 202 228 218 231 273 291 318 2 382 2 567 2 711 2 924 2 656 3 009 3 079 3 303 95 92 103 115
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 60 25 28 0 1 058 622 490 516 1 762 1 292 1 167 672 15 160 11 091 9 745 7 430 15 710 11 641 11 145 7 701 351 283 249 137

Kontakt