KOSTRA nøkkeltall

Lier - 0626 (Buskerud)

Brann og ulykkesvern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lier Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Buskerud Buskerud Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 830 823 846 896 800 999 1 063 1 090 1 173 1 180 1 042 1 119 1 153 1 242 1 262 1 002 1 069 1 106 1 180 1 203 1 073 1 109 1 152 1 238 1 202 1 073 1 109 1 152 1 238 1 202 1 073 1 109 1 152 1 238 1 202
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 660 631 658 721 619 791 857 882 952 952 831 897 929 993 1 012 804 861 897 950 969 844 862 894 964 925 844 862 894 964 925 844 862 894 964 925
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 170 191 188 175 182 209 207 207 221 228 211 222 224 248 250 198 207 209 230 233 228 247 258 274 277 228 247 258 274 277 228 247 258 274 277
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 646 619 642 688 651 708 742 746 806 824 762 807 822 889 917 740 778 794 849 879 774 780 818 883 893 774 780 818 883 893 774 780 818 883 893
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 46 55 58 53 46 64 54 49 62 66 60 60 57 71 67 60 59 56 69 67 43 47 59 61 60 43 47 59 61 60 43 47 59 61 60
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 599 563 584 635 605 643 688 697 743 758 702 747 765 818 849 680 718 738 780 812 731 734 760 823 833 731 734 760 823 833 731 734 760 823 833
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,75 0,70 0,71 0,70 0,70 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,91 0,51 0,45 0,90 0,50 0,91 0,51 0,45 0,90 0,50 0,91 0,51 0,45 0,90 0,50
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,28 0,25 0,26 0,25 0,25 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,32 0,30 0,18 0,32 0,19 0,32 0,30 0,18 0,32 0,19 0,32 0,30 0,18 0,32 0,19
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,47 0,45 0,45 0,45 0,45 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,59 0,21 0,27 0,58 0,31 0,59 0,21 0,27 0,58 0,31 0,59 0,21 0,27 0,58 0,31
Antall bygningsbranner (antall) antall 10 17 19 10 12 910 993 1 083 1 187 1 160 2 382 2 567 2 711 2 939 2 664 2 656 3 009 3 079 3 318 2 967 173 200 212 208 170 173 200 212 208 170 173 200 212 208 170
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 81 60 48 35 39 5 493 4 098 3 680 3 255 2 987 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 1 046 858 673 603 455 1 046 858 673 603 455 1 046 858 673 603 455

Kontakt