4397_0626
4397_0626
kostra
2019-06-17T05:28:00.000Z
no
tjenesteområde Brann og ulykkesvern Lier, faktaark Brann og ulykkesvern Lier

KOSTRA nøkkeltall

Lier - 0626 (Buskerud)

Brann og ulykkesvern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lier Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 830 823 846 896 999 1 063 1 090 1 154 1 042 1 119 1 153 1 227 1 002 1 069 1 106 1 167 1 073 1 109 1 152 1 225
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 660 631 658 721 791 857 882 935 831 897 929 978 804 861 897 937 844 862 894 957
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 170 191 188 175 209 207 207 220 211 222 224 249 198 207 209 231 228 247 258 269
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 646 619 642 688 708 742 746 803 762 807 822 887 740 778 794 847 774 780 818 877
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 46 55 58 53 64 54 49 65 60 60 57 74 60 59 56 72 43 47 59 58
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 599 563 584 635 643 688 697 739 702 747 765 814 680 718 738 776 731 734 760 819
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,75 0,70 0,71 0,70 .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,91 0,51 0,45 0,50
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,28 0,25 0,26 0,25 .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,32 0,30 0,18 0,18
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,47 0,45 0,45 0,45 .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,59 0,21 0,27 0,32
Antall bygningsbranner (antall) antall 10 17 19 10 910 993 1 083 1 183 2 382 2 567 2 711 2 924 2 656 3 009 3 079 3 303 173 200 212 207
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 81 60 48 35 5 493 4 098 3 680 2 669 15 160 11 091 9 745 7 430 15 710 11 641 11 145 7 701 1 046 858 673 598

Kontakt