KOSTRA nøkkeltall

Lesja - 0512 (Oppland)

Regnskap

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lesja Kostragruppe 03 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 8,8 5,6 2,7 0,1 2,9 3,6 2,5 3,5 2,0 2,9 2,6 5,6 2,9 4,1 3,7 2,2 3,0 4,0 3,8 2,6 2,4 3,7 2,7 1,0
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 5,1 0,9 2,0 -0,5 1,2 2,1 1,4 1,6 1,9 2,1 2,0 2,0 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 1,4 2,3 1,6 0,9
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 17,9 20,0 20,2 18,9 19,8 21,1 21,9 23,0 19,6 20,9 20,5 25,1 19,0 20,9 21,7 21,8 16,0 17,8 18,2 17,9 21,5 23,0 24,9 23,7
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 13,8 6,3 17,9 22,7 34,1 38,5 36,2 36,1 26,6 29,5 29,1 33,0 36,6 39,6 39,5 42,3 34,2 37,2 35,9 39,1 21,4 28,3 28,7 34,4
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 76,1 71,5 82,0 91,3 96,4 97,6 97,4 98,5 79,2 80,1 82,1 87,1 101,1 101,3 101,9 105,6 98,9 98,9 98,6 101,8 85,3 88,0 93,1 99,5
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 62 922 65 767 67 304 69 397 57 824 60 468 63 108 64 240 69 568 72 361 74 628 76 503 49 775 52 158 53 619 55 124 50 630 53 174 54 801 56 328 50 366 52 589 54 229 55 802
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,5 9,3 9,2 11,4 6,3 6,9 8,5 10,0 7,4 8,2 8,2 11,5 7,2 8,5 10,1 11,2 7,1 8,3 9,6 10,9 7,4 8,0 10,1 10,8
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 13,2 3,3 19,6 16,4 14,8 13,9 12,1 12,3 12,4 14,3 14,8 16,4 14,5 14,7 14,5 15,2 15,1 14,9 14,6 15,3 14,0 13,5 13,5 17,8
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 29,1 17,2 14,9 31,2 24,9 22,9 25,6 25,5 36,6 32,3 27,4 25,6 23,9 24,7 24,5 25,8 27,4 30,7 29,3 34,3 23,3 14,0 13,8 23,7

Kontakt