4401_0512
4401_0512
kostra
2019-06-24T11:38:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Lesja, faktaark Helse- og omsorgstjenester Lesja

KOSTRA nøkkeltall

Lesja - 0512 (Oppland)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 17.06.2019.

Data om tjenester og tjenestemottakere i omsorgstjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert så snart tall for 2018 er tilgjengelig.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lesja Kostragruppe 03 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 30 980 31 798 31 954 34 427 31 654 33 186 35 098 36 594 37 828 39 274 40 895 44 056 23 072 24 341 25 456 27 244 22 599 23 751 24 800 26 539 27 141 28 799 29 798 32 094
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 444,6 431,4 434,7 435,8 396,6 394,1 406,1 395,5 477,0 485,3 494,1 492,1 299,3 302,9 312,3 311,6 287,0 290,6 299,3 298,2 359,8 365,3 367,5 366,4
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 34,9 31,8 30,3 32,2 32,6 33,2 32,9 33,1 34,5 34,3 34,2 34,7 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 34,4 35,3 34,7 35,5
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 62,1 67,5 66,1 69,5 74,2 75,3 75,4 75,5 71,3 73,4 73,1 72,5 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 74,5 75,2 75,4 75,5
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,67 0,64 0,64 0,64 0,56 0,55 0,55 0,54 0,59 0,62 0,61 0,60 0,56 0,56 0,57 0,57 0,56 0,56 0,57 0,57 0,54 0,54 0,53 0,51
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 32,6 30,8 29,7 28,6 38,7 38,6 38,5 38,2 36,8 35,9 35,9 36,0 33,3 32,9 32,4 31,6 33,0 32,5 32,0 31,2 34,8 34,4 34,5 34,6
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 28,4 31,3 32,3 33,7 39,0 39,1 39,7 24,3 35,6 35,9 35,8 20,6 46,1 46,5 47,0 47,5 45,8 46,3 46,8 47,4 43,9 45,1 45,8 45,2
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 13,5 14,7 17,6 19,5 15,5 14,8 14,4 13,8 17,9 18,4 17,3 16,1 13,2 13,0 12,6 12,1 13,6 13,3 12,9 12,4 12,4 12,2 11,1 10,7
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 87,5 86,9 90,3 91,0 89,3 90,3 91,3 94,5 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 82,0 82,7 84,1 85,8
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 2 537 3 008 2 700 3 053 3 261 3 431 3 557 3 768 3 005 3 128 3 245 3 644 3 119 3 295 3 439 3 710 3 096 3 251 3 381 3 642 3 159 3 403 3 588 3 912
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 4,8 4,7 4,7 0,0 0,2 0,2 0,2 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 3,9 3,4 3,2 3,1
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,29 0,28 0,27 0,27 0,49 0,50 0,47 0,51 0,38 0,39 0,39 0,45 0,54 0,56 0,55 0,57 0,53 0,55 0,55 0,56 0,61 0,65 0,66 0,68
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 1,89 0,00 2,08 0,00 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,38 0,64 0,64 0,65 0,67 0,65 0,66 0,67 0,68 0,71 0,70 0,76 0,77
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 5,7 5,8 6,3 6,0 5,9 6,2 6,2 6,4 5,8 6,1 6,1 6,2 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 5,0 5,1 5,0 5,3
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 14,6 14,6 14,7 14,9 13,8 14,3 15,3 15,8 16,2 16,5 16,5 16,8 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,2 11,9 12,1 12,4 12,7
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 11,7 9,8 11,8 11,9 10,2 10,5 11,1 10,9 11,1 11,5 11,6 12,7 9,1 9,2 9,5 9,6 9,0 9,1 9,4 9,5 11,3 11,3 11,8 11,8
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 34,9 35,2 35,2 60,4 49,3 56,2 59,0 63,5 43,9 40,6 41,4 46,1 34,0 37,0 39,4 42,2 33,9 36,9 39,5 42,5 38,9 39,9 43,4 45,6
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 117,6 105,9 100,0 100,0 95,9 90,6 92,7 91,4 92,3 94,5 95,3 90,3 88,6 91,8 90,6 90,6 83,3 87,7 88,6 88,4 95,1 98,6 94,3 97,8
1Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt