4400_0512
4400_0512
kostra
2019-10-15T01:50:00.000Z
no
tjenesteområde Grunnskole Lesja, faktaark Grunnskole Lesja

KOSTRA nøkkeltall

Lesja - 0512 (Oppland)

Grunnskole

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lesja Kostragruppe 03 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 73,9 57,0 64,6 256,3 62,8 56,6 58,1 53,7 68,3 67,7 57,7 64,2 35,1 37,5 38,2 37,3 31,7 33,3 33,7 32,5 43,9 47,4 43,4 44,3
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 108,1 139,6 174,1 163,6 156,9 156,8 152,0 166,7 137,3 154,2 151,9 161,0 131,0 132,8 135,4 137,6 129,6 130,6 133,6 136,1 136,1 136,1 139,2 148,9
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 4,3 4,1 5,0 1,6 3,9 5,2 5,0 4,7 3,4 5,5 6,0 5,4 5,3 5,6 5,5 5,2 7,0 7,2 7,1 6,7 5,3 6,0 6,0 5,4
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 3,1 3,7 3,5 5,2 10,1 9,7 9,5 9,3 9,9 9,8 9,6 9,2 7,9 7,8 7,9 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 7,5 7,4 6,9 6,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 63,2 69,0 82,6 78,3 65,7 67,2 71,3 69,3 69,3 70,9 68,6 67,2 69,4 72,0 72,8 73,5 70,2 72,7 73,4 74,2 67,9 71,5 72,8 73,6
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 75,0 74,2 82,6 86,7 67,5 64,4 68,1 66,0 68,2 68,5 66,3 66,1 69,9 69,4 69,2 69,6 70,5 70,3 70,1 70,3 70,9 66,0 67,1 68,7
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 13,4 12,8 11,9 11,6 13,2 13,0 12,7 12,7 11,3 11,5 11,2 10,8 16,6 16,6 16,5 16,2 17,0 17,0 16,8 16,5 15,3 15,3 14,9 15,2
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 44,9 42,6 42,1 44,2 40,2 40,6 40,9 41,1 41,9 41,6 42,2 42,1 40,7 41,1 41,4 41,7 40,8 41,2 41,4 41,8 40,2 40,7 41,2 41,5
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 28,0 27,0 26,1 25,3 23,9 23,4 22,7 22,5 22,2 21,7 21,5 21,6 24,1 23,7 23,2 23,1 23,3 23,0 22,5 22,5 23,6 22,9 22,3 22,1
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 132 019,2 133 753,7 140 826,9 146 136,7 131 044,1 134 306,8 139 001,6 143 722,6 144 454,6 148 755,0 155 682,5 166 658,7 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 561,8 102 409,7 104 956,1 108 033,8 113 008,5 114 143,6 115 609,3 119 657,4 124 934,2
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt