4396_0512
4396_0512
kostra
2019-10-15T01:48:00.000Z
no
tjenesteområde Bolig Lesja, faktaark Bolig Lesja

KOSTRA nøkkeltall

Lesja - 0512 (Oppland)

Bolig

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lesja Kostragruppe 03 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 56 56 56 56 3 350 3 505 3 660 3 581 1 660 1 744 1 847 1 854 94 337 96 397 98 092 97 142 107 088 109 006 110 994 110 171 4 538 4 683 4 890 4 773
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 27 27 27 28 28 29 30 30 31 33 35 36 21 21 21 21 21 21 21 21 24 25 26 25
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 73 73 73 73 62 57 55 54 57 58 56 56 52 52 52 53 48 48 48 48 57 60 60 61
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr -5 0 0 0 1 805 1 412 1 472 941 2 019 3 109 3 584 3 596 1 303 1 527 1 426 1 526 1 466 1 648 1 473 1 509 821 1 648 1 457 1 897
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 9 036 27 357 28 375 32 500 8 640 8 998 8 857 8 846 11 686 12 483 13 028 11 808 7 831 9 138 9 216 9 560 8 369 9 673 9 865 10 293 10 461 8 357 11 462 12 237
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 20 0 0 0 26 33 19 19 22 24 23 17 30 30 29 29 33 34 33 32 28 28 28 30
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 1 1 0 0 22 9 9 11 11 12 7 3 2 903 2 638 2 449 2 661 3 710 3 477 3 323 3 473 74 79 98 133
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : : : 2,3 1,2 1,7 1,5 2,1 1,4 1,9 1,7 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,6 1,4 1,6 1,7
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 9,2 8,8 7,9 5,0 16,0 14,8 12,3 10,7 13,7 14,1 10,2 8,7 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 20,1 19,3 15,6 13,2

Kontakt