4393_0512
4393_0512
kostra
2019-11-12T09:07:00.000Z
no
tjenesteområde Barnehager Lesja, faktaark Barnehager Lesja

KOSTRA nøkkeltall

Lesja - 0512 (Oppland)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Lesja Kostragruppe 03 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 80,0 73,8 70,7 64,1 78,0 79,0 81,4 82,2 76,9 79,1 78,2 78,9 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 79,3 81,3 81,0 84,4
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 91,3 85,2 83,3 84,5 89,8 89,8 90,6 91,4 88,9 89,1 89,3 89,8 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 90,9 91,1 91,3 92,6
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 96,8 95,7 93,9 98,3 97,2 96,9 96,8 97,2 95,9 95,1 96,2 96,4 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 98,1 97,3 97,8 97,8
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 72,3 72,1 72,2 71,8 93,0 94,1 94,6 94,8 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 59,8 59,3 59,4 59,7
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall) antall 5,8 5,2 4,8 5,0 5,4 5,5 5,5 5,3 5,3 5,3 5,2 5,1 6,1 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 6,1 6,0 6,0 5,9
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)1 prosent .. 57,9 58,9 60,1 .. 37,3 37,4 38,0 .. 34,2 36,9 39,1 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 39,7 40,6 42,3
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 0,0 0,0 1,3 6,1 4,2 3,9 2,8 2,9 4,6 4,2 3,3 3,1 4,5 4,5 3,6 3,7 4,4 4,6 3,6 3,7 3,2 3,4 2,7 2,6
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 76 74 78 82 62 64 65 70 65 68 70 76 59 62 64 69 60 63 65 70 61 63 65 69
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 60,0 69,2 68,8 75,0 79,5 79,6 83,0 83,3 76,7 81,4 89,2 90,2 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 76,3 76,1 78,1 81,8
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 11,4 10,2 11,1 11,5 11,0 11,1 10,9 11,2 8,4 8,6 8,7 8,8 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 11,5 11,7 11,4 11,7
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 152 130 156 341 172 856 175 062 137 857 142 739 148 655 159 818 133 659 147 808 156 975 171 197 130 611 137 613 143 919 153 541 131 862 138 807 145 125 154 320 127 181 136 230 140 667 153 636
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 65 65 69 74 53 54 55 60 57 59 61 66 48 50 51 55 48 50 52 55 50 53 53 57
1Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.