KOSTRA nøkkeltall

Leka - 5052 (Trøndelag - Trööndelage)

Bolig

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Leka Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall . . 23 23 23 1 744 1 847 1 854 1 835 3 331 2 900 2 922 2 833 3 073 3 056 615 588 528 468 152 96 397 98 092 97 142 96 435 95 151 109 006 110 994 110 171 109 495 108 360 . . 11 153 11 052 10 873 . . 11 153 11 052 10 873
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall . . 41 41 41 33 35 36 35 29 39 39 39 39 34 35 33 30 31 42 21 21 21 21 20 21 21 21 20 20 . . 24 24 23 . . 24 24 23
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent . . 30 30 30 58 56 56 58 59 44 48 47 50 52 43 46 49 52 57 52 52 53 54 54 48 48 48 49 49 . . 55 55 54 . . 55 55 54
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr . . 1 173 580 290 3 109 3 584 3 596 2 180 1 054 1 836 2 411 2 383 2 679 1 319 2 492 3 045 3 325 1 672 911 1 527 1 426 1 526 1 621 1 408 1 648 1 473 1 509 1 495 1 335 . . 1 803 1 587 1 464 . . 1 803 1 587 1 464
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr . . 7 368 5 947 10 526 12 483 13 028 11 808 11 339 11 811 9 225 8 273 9 471 7 918 9 553 13 108 15 095 17 803 16 031 10 449 9 138 9 216 9 560 9 579 10 064 9 673 9 865 10 293 10 413 10 721 . . 11 570 12 959 13 598 . . 11 570 12 959 13 598
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent . . 75 0 0 24 23 17 25 18 28 34 31 18 15 34 34 27 14 18 30 29 29 27 26 34 33 32 31 31 . . 27 25 23 . . 27 25 23
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall . . 0 0 0 12 7 3 6 18 6 11 8 5 3 2 1 1 0 0 2 638 2 449 2 661 2 606 2 583 3 477 3 323 3 473 3 574 3 607 . . 244 265 261 . . 244 265 261
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall . . : 9,0 : 1,4 1,9 1,7 2,8 1,2 2,0 2,6 2,8 2,9 1,3 1,3 0,8 1,3 1,5 1,6 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 . . 1,7 1,8 1,7 . . 1,7 1,8 1,7
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall . . : : : 14,1 10,2 8,7 13,3 10,4 13,1 9,8 8,5 10,5 8,6 12,5 9,5 8,7 9,9 4,4 18,9 16,2 14,6 13,4 14,6 20,0 17,3 15,7 14,5 15,8 . . 15,0 13,2 14,3 . . 15,0 13,2 14,3

Kontakt