KOSTRA nøkkeltall

Leirfjord - 1822 (Nordland)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Leirfjord Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. 25 50 50 49 47 49 49 50 50 .. 48 49 50 50 .. 48 47 47 49 46 49 47 46 49 46 49 49 49 50 50 46
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 31 16 30 15 27 19 17 18 21 11 19 14 16 12 14 19 14 16 12 14 18 18 18 17 17 17 17 18 17 16 24 15 13 17 16
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. .. 88 60 56 87 67 133 .. 56 67 80 133 .. 56 67 80 86 60 81 78 67 86 60 81 78 67 80 100 80 100 50
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. .. 10 19 29 26 29 26 14 17 10 32 26 14 17 10 32 19 19 26 26 30 19 19 26 27 30 10 16 13 18 20
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 15 3 25 10 44 84 91 129 122 37 80 61 74 35 107 80 61 74 35 107 1 177 1 165 1 224 884 801 1 181 1 166 1 224 884 801 169 87 113 85 124
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 59 103 50 113 201 6 199 6 189 5 706 5 927 3 198 2 176 1 813 1 836 1 634 3 397 2 176 1 813 1 836 1 634 3 397 80 866 79 021 74 668 71 711 73 311 86 591 85 306 80 561 77 458 79 329 4 712 4 195 3 996 3 646 3 597
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 25 92 50 114 31 28 34 32 45 43 27 40 34 37 43 27 40 34 37 36 32 37 37 39 36 33 38 37 39 37 36 44 35 43
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager 14 14 32 16 21 15 15 16 14 18 16 15 26 19 14 16 15 26 19 14 16 16 20 18 17 16 16 20 18 17 16 22 36 21 18
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent 100 100 100 97 98 87 96 98 97 92 100 91 100 98 99 100 91 100 98 99 90 92 97 95 93 90 92 97 95 93 82 91 96 94 98
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 4 2 2 1 0 164 184 169 157 73 83 84 78 44 46 83 84 78 44 46 1 741 1 682 1 607 1 392 1 257 1 800 1 731 1 644 1 440 1 290 108 95 118 63 100
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 49 87 25 65 89 4 625 4 186 3 148 2 420 1 080 2 130 2 044 935 834 1 069 2 130 2 044 935 834 1 069 43 837 39 200 33 292 29 786 30 888 46 642 42 169 36 334 32 788 33 855 2 877 2 553 1 592 1 172 1 376
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 61 48 68 .. 81 85 82 73 83 85 60 68 84 63 61 60 68 84 63 61 86 85 81 83 79 86 85 81 83 79 77 40 88 79 70
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 2 .. 0 0 42 70 33 33 19 2 0 7 0 4 2 0 7 0 4 1 594 1 787 1 992 1 193 1 549 1 965 1 787 2 367 1 573 1 891 188 61 20 44 22

Kontakt