KOSTRA nøkkeltall

Leirfjord - 1822 (Nordland)

Landbruk

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Leirfjord Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,9 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 1 302 1 404 1 276 1 355 1 187 94 992 99 657 102 983 107 961 121 943 35 474 36 518 36 906 41 055 39 611 35 474 36 518 36 906 41 055 39 611 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 56 739 59 683 58 909 65 467 66 294
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 3,4 3,6 3,2 3,5 3,1 3,7 3,9 4,0 4,3 .. 3,6 3,7 3,7 4,2 .. 3,6 3,7 3,7 4,2 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 3,0 3,2 3,1 3,5 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall 387 393 393 390 387 25 438 25 435 25 435 25 013 .. 9 976 9 981 9 981 9 890 .. 9 976 9 981 9 981 9 890 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 18 960 18 879 18 879 18 809 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall 73 71 70 71 70 6 250 6 117 5 979 5 841 .. 1 853 1 818 1 754 1 696 .. 1 853 1 818 1 754 1 696 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 2 161 2 142 2 072 1 992 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 21 865 22 203 22 299 22 410 22 571 1 333 168 1 332 198 1 340 485 1 331 826 .. 420 860 421 265 424 157 424 456 .. 420 860 421 265 424 157 424 456 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 554 177 555 065 558 536 551 485 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar 54 801 55 821 55 821 55 573 55 610 12 284 577 12 247 486 12 247 486 12 155 211 .. 4 498 898 4 430 744 4 430 744 4 438 010 .. 4 498 898 4 430 744 4 430 744 4 438 010 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 4 482 266 4 494 335 4 494 335 4 514 149 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 4,0 3,0 15,4 7,0 9,8 750,0 1 088,8 687,9 341,4 887,7 474,8 480,8 228,6 322,1 164,7 474,8 480,8 228,6 322,1 164,7 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 174,0 436,3 490,6 494,8 215,3
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 4,0 3,0 15,4 6,0 3,0 598,8 707,5 278,1 216,7 456,0 151,3 180,1 61,2 90,6 87,2 151,3 180,1 61,2 90,6 87,2 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 119,5 279,3 171,2 256,1 103,2
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 1,0 6,8 151,2 381,3 409,8 124,7 431,7 323,5 300,7 167,4 231,5 77,5 323,5 300,7 167,4 231,5 77,5 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 54,5 157,0 319,4 238,7 112,1
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 29 106 427 305 90 2 999 3 693 4 048 3 785 3 829 1 613 1 022 1 336 1 933 1 472 1 613 1 022 1 336 1 933 1 472 18 139 21 565 22 702 24 855 28 128 18 139 21 575 22 702 24 855 28 128 1 010 1 364 2 133 1 711 1 462
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 34 20 21 33 18 1 381 1 317 1 080 1 074 1 417 446 531 360 424 527 446 531 360 424 527 9 167 9 071 8 007 8 172 8 547 9 175 9 080 8 008 8 182 8 552 985 883 764 992 877

Kontakt