4405_1822
4405_1822
kostra
2019-04-23T18:17:00.000Z
no
tjenesteområde Kultur / Barne- og ungdomstiltak Leirfjord, faktaark Kultur / Barne- og ungdomstiltak Leirfjord

KOSTRA nøkkeltall

Leirfjord - 1822 (Nordland)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Leirfjord Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,4 4,0 3,3 3,7 3,4 3,3 3,4 3,5 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0 3,8 3,7 3,7 3,7
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,2 1,3 1,2 1,3 0,8 0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,1 1,0 1,0 1,0
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,8 0,9 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 2 156 2 744 2 687 2 872 194 393 193 959 211 167 213 852 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 015 479 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 914 335 270 361 287 846 299 713 310 979
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 2 253 2 701 2 649 2 862 2 064 2 089 2 273 2 432 1 998 2 097 2 224 2 343 2 036 2 148 2 297 2 419 2 278 2 317 2 421 2 510
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 112 335 414 316 338 1 021 994 903 865 954 934 1 050 918 1 046 1 166 1 237 1 022 1 016 1 078 830
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 2,8 2,8 .. .. 3,6 3,9 3,9 0,0 4,5 4,7 4,7 0,0 4,3 4,6 4,6 0,0 4,2 4,3 5,2 0,0
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall .. .. .. .. 30,6 32,2 26,2 27,2 31,4 33,1 28,2 29,0 34,3 35,8 31,1 30,7 30,3 31,9 27,4 27,4
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 24,4 23,8 22,9 21,3 14,3 14,2 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 14,7 14,2 13,5 13,3
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,5 0,5 0,5 .. 0,5 0,4 0,4 .. 1,0 0,7 0,7 .. 1,0 0,7 0,8 .. 0,5 0,4 0,4 ..
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 757 721 714 567 70 999 71 437 73 303 75 345 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 508 191 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 733 223 67 624 75 659 75 155 80 972
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt