KOSTRA nøkkeltall

Leirfjord - 1822 (Nordland)

Kommunalt avløp

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Leirfjord Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Selvkostgrad (prosent) prosent 99 100 99 100 .. 98 100 93 100 .. 91 102 96 95 .. 91 102 96 95 .. 96 98 97 99 .. 96 98 97 99 348 90 97 98 115 ..
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr 1 701 1 701 1 031 2 688 2 391 4 192 4 270 4 433 4 645 4 712 3 903 4 059 4 026 4 218 4 896 3 903 4 059 4 026 4 218 4 896 3 762 3 841 3 930 4 144 4 321 3 759 3 837 3 927 4 141 4 317 2 779 2 969 3 080 3 148 3 227
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent .. .. 0,00 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,57 0,57 0,56 0,57 .. 0,61 0,62 0,60 0,61 0,61 0,49 0,54 0,56 0,37 ..
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent 100,0 100,0 87,3 87,3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 47,3 50,0 53,9 41,1 .. 55,5 57,7 60,9 35,1 35,1 46,1 47,4 48,8 59,4 ..

Kontakt