4435_1822
4435_1822
kostra
2019-04-21T20:56:00.000Z
no
tjenesteområde Kommunalt avløp Leirfjord, faktaark Kommunalt avløp Leirfjord

KOSTRA nøkkeltall

Leirfjord - 1822 (Nordland)

Kommunalt avløp

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Leirfjord Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Selvkostgrad (prosent) prosent 75 99 100 99 0 0 0 0 97 99 100 110 97 99 100 110 0 0 0 0
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 1 701 1 701 1 031 2 688 4 192 4 270 4 311 4 337 3 724 3 774 3 894 3 745 3 721 3 771 3 891 3 743 2 779 2 969 3 028 2 506
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent .. .. .. 0,00 .. .. .. .. 0,53 0,57 0,56 0,58 0,57 0,61 0,61 0,62 0,32 0,49 0,54 0,56
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 .. .. .. .. .. 45,5 47,3 50,0 .. 53,9 55,5 57,7 .. 50,2 46,1 47,4 ..

Kontakt