KOSTRA nøkkeltall

Leirfjord - 1822 (Nordland)

Klima og energi

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Leirfjord Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 207 170 261 255 118 123 119 129 132 100 137 133 144 159 108 137 133 144 159 108 109 111 126 134 97 109 113 127 132 92 128 123 146 151 114
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,76 0,54 0,89 0,87 0,40 0,86 0,82 0,87 0,81 0,59 0,98 0,92 0,99 0,99 0,65 0,98 0,92 0,99 0,99 0,65 0,68 0,67 0,73 0,71 0,54 0,65 0,65 0,70 0,67 0,48 0,80 0,81 0,91 0,87 0,65
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,4 97,2 97,1 96,9 98,1 98,0 96,7 98,0 98,3 96,0 98,0 96,7 98,0 98,3 96,0 95,9 95,6 95,5 96,2 96,3 95,4 95,2 95,1 95,8 96,2 97,9 97,6 97,8 97,7 97,9
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 317 268 246 279 267 160 161 157 166 153 526 160 172 166 156 526 160 172 166 156 166 155 154 154 136 168 158 155 153 135 185 162 173 172 151
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 100 100 83 85 85 84 85 96 91 89 84 86 96 91 89 84 86 85 84 83 83 84 84 83 82 82 83 85 85 85 86 85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 10 9 8 7 13 3 8 7 15 9 3 8 7 15 9 11 12 12 13 12 12 13 13 14 13 13 12 13 13 13
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 4 4 4 6 1 0 1 1 1 4 0 1 1 1 4 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 100 100 95 95 96 96 98 98 97 94 97 98 98 97 94 97 98 95 95 95 96 96 95 95 94 96 96 95 95 96 97 97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 0 0 0 7 6 6 7 0 2 0 8 1 1 2 0 8 1 1 6 5 5 4 3 5 4 4 4 3 3 3 1 2 2

Kontakt