KOSTRA nøkkeltall

Leirfjord - 1822 (Nordland)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Leirfjord Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 28 180 30 288 31 581 36 507 38 047 30 723 32 209 34 569 37 041 35 744 39 274 40 895 44 056 43 478 41 251 39 274 40 895 44 056 43 478 41 251 24 341 25 456 27 245 28 774 29 132 23 751 24 800 26 539 28 026 29 310 29 563 31 100 33 584 35 317 35 706
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 321,0 320,8 338,9 371,9 382,0 369,4 376,5 387,9 393,9 375,8 469,1 479,1 486,0 462,2 446,0 469,1 479,1 486,0 462,2 446,0 292,1 299,9 306,0 313,3 315,3 280,5 287,9 293,3 299,9 302,2 366,1 383,7 386,2 397,8 393,2
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 27,0 24,1 26,1 29,3 30,3 33,4 33,1 34,1 34,9 35,4 34,3 34,2 34,7 35,2 36,0 34,3 34,2 34,7 35,2 36,0 31,4 31,1 31,9 32,4 32,1 30,3 30,0 30,8 31,3 30,8 33,1 33,1 34,9 35,1 34,6
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 83,5 84,3 82,4 77,0 78,8 78,9 79,0 78,3 78,9 77,9 76,4 75,5 74,9 79,5 77,7 76,4 75,5 74,9 79,5 77,7 77,3 77,6 77,4 77,7 78,0 76,9 77,2 77,1 77,4 77,7 77,6 77,2 77,3 77,3 78,0
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,36 0,37 0,37 0,39 0,43 0,50 0,51 0,52 0,54 0,52 0,60 0,59 0,60 0,52 0,57 0,60 0,59 0,60 0,52 0,57 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,55 0,58 0,56 0,59 0,58
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 39,7 44,1 42,7 44,2 41,5 38,0 37,0 36,2 35,0 34,3 35,9 35,9 36,0 37,1 34,2 35,9 35,9 36,0 37,1 34,2 32,9 32,4 31,6 30,3 29,0 32,5 32,0 31,2 30,0 28,8 34,3 33,5 33,2 31,9 31,3
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 55,0 51,4 50,3 49,7 46,6 42,1 43,1 27,3 42,4 44,9 35,9 35,8 20,6 41,4 43,8 35,9 35,8 20,6 41,4 43,8 46,5 47,0 47,5 47,9 48,5 46,3 46,8 47,4 47,8 48,4 47,1 47,8 47,9 47,6 47,7
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 18,1 18,6 22,2 20,0 20,3 14,6 13,4 12,7 12,6 10,9 18,4 17,3 16,1 13,6 12,6 18,4 17,3 16,1 13,6 12,6 13,0 12,6 12,1 11,9 11,2 13,3 12,9 12,4 12,1 11,4 14,0 13,5 13,1 12,9 11,9
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 91,4 91,2 91,3 92,1 98,1 90,3 91,3 94,5 93,5 94,8 90,3 91,3 94,5 93,5 94,8 87,7 89,2 89,7 91,0 91,6 84,2 86,6 87,8 89,3 90,2 86,7 87,8 87,3 90,1 89,8
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 089 3 122 3 050 3 245 3 411 3 178 3 330 3 581 3 852 4 151 3 128 3 245 3 644 4 089 3 812 3 128 3 245 3 644 4 089 3 812 3 295 3 439 3 710 3 842 4 029 3 251 3 381 3 642 3 794 4 277 3 408 3 538 3 816 3 917 4 068
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,1 1,0 1,1 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 1,4 0,2 0,2 0,2 0,0 1,4 6,0 5,9 5,4 5,5 5,3 11,2 10,7 10,2 9,6 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,26 0,26 0,13 0,36 0,38 0,39 0,46 0,50 0,50 0,53 0,39 0,39 0,45 0,49 0,51 0,39 0,39 0,45 0,49 0,51 0,56 0,55 0,57 0,56 0,60 0,55 0,55 0,56 0,55 0,58 0,46 0,45 0,49 0,49 0,52
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 0,79 0,56 0,00 0,00 0,38 0,78 0,69 0,00 0,00 0,38 0,78 0,69 0,64 0,65 0,67 0,69 0,64 0,66 0,67 0,68 0,70 0,66 0,39 0,41 0,42 0,39 0,42
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 6,4 6,9 7,4 7,9 7,5 5,6 5,4 5,5 5,7 5,7 6,1 6,1 6,2 6,0 6,0 6,1 6,1 6,2 6,0 6,0 4,7 4,6 4,8 5,0 5,5 4,6 4,5 4,7 4,8 5,4 5,4 5,3 5,4 5,6 5,9
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 13,2 14,7 15,9 16,1 16,2 12,8 13,2 13,5 14,0 14,2 16,5 16,5 16,8 16,9 14,8 16,5 16,5 16,8 16,9 14,8 10,7 11,1 11,3 11,5 11,8 10,6 11,0 11,2 11,4 11,5 13,0 13,4 13,4 13,9 13,4
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 10,1 9,1 13,4 14,4 14,5 10,6 10,7 11,5 11,2 11,4 11,5 11,6 12,7 12,3 12,0 11,5 11,6 12,7 12,3 12,0 9,2 9,5 9,6 9,7 9,6 9,1 9,4 9,5 9,5 9,5 11,1 11,6 11,9 12,2 12,2
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 49,0 54,1 59,0 61,6 62,7 44,3 46,4 50,3 50,4 54,6 40,6 40,2 45,4 51,9 56,3 40,6 40,2 45,4 51,9 56,3 36,6 38,9 42,1 44,1 45,7 36,6 39,0 42,4 44,5 46,3 49,4 49,9 52,8 53,5 55,6
Andel hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte (prosent) prosent 91,7 108,0 103,2 100,0 85,0 97,3 92,4 94,0 92,7 89,0 94,5 95,3 90,3 92,6 93,9 94,5 95,3 90,3 92,6 93,9 91,8 90,6 90,6 93,4 77,0 87,7 88,6 88,4 90,0 74,1 88,5 91,6 91,0 90,7 75,3

Kontakt