4401_1822
4401_1822
kostra
2019-04-24T20:37:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Leirfjord, faktaark Helse- og omsorgstjenester Leirfjord

KOSTRA nøkkeltall

Leirfjord - 1822 (Nordland)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 15.03.2019.

Data om tjenester og tjenestemottakere i omsorgstjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert så snart tall for 2018 er tilgjengelig.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Leirfjord Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 26 154 28 180 30 288 31 581 29 066 30 723 32 209 34 488 23 072 24 341 25 456 27 206 22 599 23 751 24 800 26 506 27 878 29 563 31 100 33 289
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 322,5 319,1 321,0 339,6 381,5 381,7 391,2 394,7 299,3 302,9 312,3 311,5 287,0 290,6 299,3 298,1 379,4 380,4 398,3 391,1
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 25,8 27,0 24,1 26,1 32,9 33,4 33,1 34,1 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 32,1 33,1 33,1 34,7
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 85,8 82,3 79,8 78,2 74,4 76,4 76,2 75,5 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 73,7 74,7 74,6 75,2
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,33 0,36 0,37 .. 0,53 0,52 0,53 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,57 0,57 0,60 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 41,7 39,7 44,1 .. 38,0 38,0 37,0 .. 33,3 32,9 32,4 .. 33,0 32,5 32,0 .. 34,8 34,3 33,5 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 56,0 55,0 51,4 .. 41,2 42,1 43,1 .. 46,1 46,5 47,0 .. 45,8 46,3 46,8 .. 46,5 47,1 47,8 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 16,7 18,1 18,6 .. 13,7 14,6 13,4 .. 13,2 13,0 12,6 .. 13,6 13,3 12,9 .. 14,5 14,0 13,5 ..
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 89,6 91,4 91,2 91,3 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 87,4 86,7 87,8 87,7
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 2 672 3 089 3 122 : 3 019 3 178 3 330 : 3 119 3 295 3 439 : 3 096 3 251 3 381 : 3 198 3 408 3 538 :
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,0 1,1 1,0 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,26 0,26 0,26 .. 0,41 0,39 0,46 .. 0,54 0,56 0,55 .. 0,53 0,55 0,55 .. 0,45 0,46 0,45 ..
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0,00 : 0,64 0,64 0,65 : 0,65 0,66 0,67 : 0,39 0,39 0,41 :
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 6,6 6,4 6,9 7,4 5,3 5,6 5,4 5,5 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 5,1 5,4 5,3 5,4
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 13,5 13,2 14,7 15,9 12,9 12,8 13,2 13,5 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,1 13,0 13,0 13,4 13,1
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 8,6 10,1 9,1 13,4 10,5 10,6 10,7 11,4 9,1 9,2 9,5 9,5 9,0 9,1 9,4 9,4 10,8 11,1 11,6 11,7
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 55,6 49,0 54,1 59,0 42,5 44,6 47,4 49,7 34,0 37,0 39,4 42,1 33,9 36,9 39,5 42,4 46,6 50,8 52,1 52,7
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 100,0 91,7 108,0 103,2 101,1 97,3 92,4 93,8 88,6 91,8 90,6 90,1 83,3 87,7 88,6 88,1 87,3 88,5 91,6 92,9
1Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt