KOSTRA nøkkeltall

Leirfjord - 1822 (Nordland)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Leirfjord Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 7,6 6,1 8,0 8,8 7,4 8,8 8,8 8,8 8,9 9,0 9,0 9,1 9,3 9,3 8,8 9,0 9,1 9,3 9,3 8,8 8,9 8,9 9,0 9,0 8,9 8,8 8,9 9,0 9,0 8,8 8,8 8,3 8,6 8,8 8,7
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 198 207 291 310 266 220 248 253 261 318 242 279 296 409 276 242 279 296 409 276 258 271 278 299 323 259 279 288 313 320 485 294 208 426 328
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 4,25 3,94 4,05 4,44 4,47 6,47 6,74 6,92 6,75 6,24 8,14 8,42 8,76 7,78 7,18 8,14 8,42 8,76 7,78 7,18 5,12 5,17 5,12 4,94 5,19 4,94 4,95 4,94 4,78 5,01 5,91 6,48 6,26 6,04 6,02
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 14 21 39 40 30 91 84 93 83 104 92 89 88 78 94 92 89 88 78 94 94 100 99 101 105 101 109 109 112 119 101 88 92 111 102
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 843 839 985 958 825 488 483 511 555 539 534 537 564 627 564 534 537 564 627 564 515 517 562 603 552 525 540 581 613 586 527 488 557 570 553
Herav utgifter til renhold (kr) kr 393 423 427 423 297 154 160 160 178 167 160 168 173 184 170 160 168 173 184 170 152 157 161 173 164 150 156 159 170 162 135 124 132 136 141
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 207 170 261 255 118 123 119 129 132 100 137 133 144 159 108 137 133 144 159 108 109 111 126 134 97 109 113 127 132 92 128 123 146 151 114
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt