4397_1822
4397_1822
kostra
2019-04-25T14:37:00.000Z
no
tjenesteområde Brann og ulykkesvern Leirfjord, faktaark Brann og ulykkesvern Leirfjord

KOSTRA nøkkeltall

Leirfjord - 1822 (Nordland)

Brann og ulykkesvern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Leirfjord Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 809 580 1 379 1 121 1 215 1 354 1 446 1 587 1 042 1 119 1 153 1 227 1 002 1 069 1 106 1 167 1 220 1 346 1 429 1 531
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 641 489 1 191 916 979 1 104 1 179 1 228 831 897 929 978 804 861 897 937 995 1 107 1 149 1 249
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 168 91 189 205 236 250 266 359 211 222 224 249 198 207 209 231 225 239 280 282
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 678 417 1 238 904 863 962 1 020 1 158 762 807 822 887 740 778 794 847 890 987 1 022 1 117
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 37 -38 59 2 5 15 20 70 60 60 57 74 60 59 56 72 63 67 94 84
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 641 456 1 179 902 858 946 1 000 1 088 702 747 765 814 680 718 738 776 828 921 928 1 033
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,00 0,00 0,00 0,00 .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,74 0,66 0,66 0,68
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,00 0,00 0,00 0,00 .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,29 0,29 0,26 0,27
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,00 0,00 0,00 0,00 .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,45 0,37 0,40 0,41
Antall bygningsbranner (antall) antall 0 3 4 3 126 154 131 180 2 382 2 567 2 711 2 924 2 656 3 009 3 079 3 303 51 111 173 197
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 0 0 0 0 919 760 567 436 15 160 11 091 9 745 7 430 15 710 11 641 11 145 7 701 870 803 659 425

Kontakt