KOSTRA nøkkeltall

Leirfjord - 1822 (Nordland)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Leirfjord Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 580 1 379 1 121 1 057 1 328 1 354 1 446 1 605 1 773 1 645 1 922 1 881 2 141 2 137 1 896 1 922 1 881 2 141 2 137 1 896 1 119 1 153 1 242 1 292 1 293 1 069 1 106 1 180 1 228 1 251 1 346 1 429 1 556 1 657 1 648
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 489 1 191 916 754 852 1 104 1 179 1 247 1 349 1 270 1 609 1 544 1 747 1 696 1 480 1 609 1 544 1 747 1 696 1 480 897 929 993 1 036 1 039 861 897 950 990 1 016 1 107 1 149 1 269 1 326 1 325
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 91 189 205 303 476 250 266 358 424 375 313 337 394 442 417 313 337 394 442 417 222 224 248 255 254 207 209 230 238 235 239 280 287 331 323
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 417 1 238 904 796 948 962 1 020 1 165 1 219 1 123 1 497 1 426 1 614 1 575 1 314 1 497 1 426 1 614 1 575 1 314 807 822 889 919 897 778 794 849 880 877 987 1 022 1 133 1 180 1 128
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -38 59 2 57 119 15 20 68 42 86 66 57 87 54 60 66 57 87 54 60 60 57 71 65 67 59 56 69 65 66 67 94 84 106 80
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 456 1 179 902 740 829 946 1 000 1 096 1 177 1 038 1 431 1 370 1 527 1 521 1 254 1 431 1 370 1 527 1 521 1 254 747 765 818 853 830 718 738 780 815 811 921 928 1 048 1 074 1 048
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,00 0,00 0,00 0,48 0,49 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,72 0,68 0,69 0,70 0,70 0,71 0,68 0,66 0,66 0,75 0,67 0,79
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,00 0,00 0,00 0,44 0,44 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,22 0,29 0,26 0,30 0,28 0,32
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,47 0,45 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,37 0,40 0,45 0,39 0,47
Antall bygningsbranner (antall) antall 3 4 3 1 1 154 131 183 159 60 37 48 55 47 94 37 48 55 47 94 2 567 2 711 2 939 2 798 2 590 3 009 3 079 3 318 3 160 2 955 111 173 197 183 133
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 0 0 0 1 0 760 567 511 584 263 321 281 244 174 280 321 281 244 174 280 11 091 9 745 9 041 8 137 5 968 11 641 11 145 9 312 8 183 6 117 803 659 549 691 547

Kontakt