KOSTRA nøkkeltall

Kviteseid - 3821 (Vestfold og Telemark)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kviteseid Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Vestfold og Telemark
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . . . 7,2 8,2 8,8 9,0 9,9 8,5 9,1 8,9 9,0 9,0 8,9 9,5 8,9 9,0 9,0 8,8 9,5 . . . 7,9 8,3
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . . . 144 166 152 202 272 312 363 271 278 299 291 357 279 288 313 292 359 . . . 184 246
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . . . 6,95 6,89 8,25 8,55 9,40 6,50 6,69 5,17 5,12 4,94 5,24 5,19 4,95 4,94 4,78 5,06 4,99 . . . 4,63 4,64
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . . . 57 46 108 115 92 101 96 100 99 101 104 109 109 109 112 118 135 . . . 131 114
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . . . 520 615 487 543 536 564 621 517 562 603 551 636 540 581 613 579 662 . . . 583 652
Herav utgifter til renhold (kr) kr . . . 197 205 145 167 190 181 179 157 161 173 164 172 156 159 170 162 170 . . . 171 173
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . . . 87 173 121 140 121 108 151 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 . . . 107 150
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt