KOSTRA nøkkeltall

Kviteseid - 3821 (Vestfold og Telemark)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kviteseid Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Vestfold og Telemark
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 2 727 1 523 1 670 1 874 2 073 1 747 1 119 1 153 1 242 1 292 1 310 1 069 1 106 1 180 1 228 1 263 . . . . 1 152
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 1 472 1 254 1 375 1 621 1 791 1 295 897 929 993 1 036 1 054 861 897 950 990 1 027 . . . . 891
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr . . . . 1 255 270 295 253 282 452 222 224 248 255 256 207 209 230 238 236 . . . . 260
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 1 695 1 217 1 344 1 541 1 629 1 241 807 822 889 919 894 778 794 849 880 874 . . . . 844
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 252 83 88 26 -6 79 60 57 71 65 65 59 56 69 65 64 . . . . 60
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 1 444 1 134 1 256 1 515 1 634 1 161 747 765 818 853 829 718 738 780 815 810 . . . . 784
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,78 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,72 0,75 0,69 0,70 0,70 0,71 0,74 . . . . 0,83
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,72 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,24 0,23 0,24 0,24 . . . . 0,27
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,06 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,47 0,50 0,46 0,46 0,47 0,47 0,50 . . . . 0,56
Antall bygningsbranner (antall) antall . . . . 2 10 12 12 16 108 2 567 2 711 2 939 2 798 2 601 3 009 3 079 3 318 3 160 2 966 . . . . 284
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . . . . 0 115 86 69 91 270 11 091 9 745 9 041 8 137 6 995 11 641 11 145 9 312 8 183 7 144 . . . . 630

Kontakt