KOSTRA nøkkeltall

Kviteseid - 3821 (Vestfold og Telemark)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kviteseid Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Vestfold og Telemark
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr . . . 9 453 12 816 7 739 7 021 6 141 9 200 9 480 7 978 8 318 8 391 8 059 8 378 7 972 8 384 8 370 8 082 8 433 . . . 8 162 8 575
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . 5,7 3,9 5,9 3,8 3,8 4,6 4,6 4,6 4,5 4,6 4,5 4,3 4,7 4,5 4,6 4,5 4,3 . . . 4,9 4,9
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . 5,9 4,4 6,4 4,0 3,9 4,9 4,9 4,9 4,8 4,8 4,7 4,4 4,9 4,9 4,8 4,7 4,4 . . . 4,8 4,5
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent . . . 5,0 .. 4,5 4,2 3,1 4,3 .. 3,9 3,9 3,8 3,7 .. 3,8 3,8 3,8 3,7 .. . . . 3,8 ..
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr . . . 40 000 59 606 39 313 52 019 68 181 55 007 60 955 46 496 49 927 54 773 55 624 63 322 47 588 51 176 56 100 57 131 65 632 . . . 50 113 59 287
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr . . . 54 368 92 929 38 917 27 568 20 458 41 921 44 420 38 055 39 375 41 826 44 295 47 364 38 052 39 442 42 142 44 904 48 941 . . . 42 578 47 362
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr . . . 362 143 421 556 414 863 337 000 390 500 383 602 389 567 432 705 447 044 447 964 436 680 430 792 430 457 445 112 444 837 435 293 428 490 . . . 435 693 410 198
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall . . . 17,4 82,5 20,9 14,9 13,5 16,9 15,8 19,9 18,9 18,6 17,5 16,4 19,6 18,7 18,3 17,3 16,1 . . . 17,7 17,3
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent . . . 95 100 81 95 87 88 88 86 87 88 90 91 87 88 89 91 92 . . . 97 97
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-24 år (kr) kr . . . 8 550 11 675 7 156 6 508 5 687 8 482 8 749 7 313 7 622 7 681 7 379 7 678 7 284 7 656 7 633 7 372 7 700 . . . 7 501 7 895
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-24 år (prosent) prosent . . . .. 4,0 .. .. .. .. 3,7 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,2 . . . .. 3,4

Kontakt