KOSTRA nøkkeltall

Kvam - 4622 (Vestland)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kvam Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Vestland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall . . . 27,6 30,2 57,7 64,2 61,4 45,7 47,8 38,2 37,3 36,3 36,2 35,3 33,7 32,5 31,5 31,2 30,5 . . . 35,3 34,8
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall . . . 172,9 152,1 151,9 161,0 174,2 160,8 162,4 135,4 137,6 139,9 143,1 144,2 133,6 136,1 138,8 142,9 144,4 . . . 147,8 148,6
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent . . . 8,2 7,6 6,0 5,4 4,4 5,2 5,1 5,5 5,2 4,9 4,7 4,7 7,1 6,6 6,4 6,3 6,3 . . . 5,2 5,2
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent . . . 10,4 10,4 9,6 9,2 9,2 9,7 9,5 7,9 7,9 7,8 7,8 7,9 7,8 7,9 7,7 7,7 7,8 . . . 7,5 7,5
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent . . . 67,3 72,6 68,6 67,2 71,4 71,5 71,4 72,8 73,5 75,0 72,4 72,5 73,4 74,2 75,5 73,2 73,1 . . . 72,2 73,1
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent . . . 64,8 72,0 66,3 66,1 65,2 69,6 67,6 69,2 69,6 68,7 68,1 68,7 70,1 70,3 69,3 69,0 69,4 . . . 69,5 70,1
Gruppestørrelse 2 (antall) antall . . . 15,3 15,4 11,2 10,8 12,4 13,1 12,8 16,5 16,2 15,8 15,7 15,6 16,8 16,5 16,0 15,8 15,6 . . . 15,2 15,1
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall . . . 42,6 43,0 42,2 42,1 41,8 42,6 42,4 41,3 41,7 41,7 42,9 43,0 41,4 41,7 41,9 43,1 43,2 . . . 43,2 43,4
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 23,3 25,8 21,5 21,6 21,6 20,8 21,8 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 22,5 . . . 22,8 23,6
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr . . . 140 310,6 153 306,0 155 682,5 166 658,7 159 825,2 144 838,5 156 688,6 107 654,6 112 567,8 117 307,7 117 307,2 126 051,8 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 837,9 128 272,3 . . . 122 776,8 131 494,5
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt