4397_1238
4397_1238
kostra
2019-05-21T09:24:00.000Z
no
tjenesteområde Brann og ulykkesvern Kvam, faktaark Brann og ulykkesvern Kvam

KOSTRA nøkkeltall

Kvam - 1238 (Hordaland)

Brann og ulykkesvern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kvam Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 213 1 436 1 408 1 523 1 156 1 244 1 280 1 400 1 042 1 119 1 153 1 227 1 002 1 069 1 106 1 167 1 019 1 046 1 106 1 090
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 920 1 157 1 130 1 210 910 952 968 1 078 831 897 929 978 804 861 897 937 833 859 914 897
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 293 279 279 313 246 292 311 322 211 222 224 249 198 207 209 231 186 187 192 193
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 052 1 255 1 176 1 308 852 919 934 1 017 762 807 822 887 740 778 794 847 799 808 830 855
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 139 107 57 113 59 80 90 81 60 60 57 74 60 59 56 72 66 55 34 52
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 913 1 148 1 119 1 195 794 838 844 936 702 747 765 814 680 718 738 776 734 753 796 803
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,21 0,21 0,21 0,00 .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,70 0,72 0,73
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,15 0,15 0,15 0,00 .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,06 0,06 0,06 0,00 .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,49 0,48 0,50 0,51
Antall bygningsbranner (antall) antall 1 5 4 1 231 273 291 318 2 382 2 567 2 711 2 924 2 656 3 009 3 079 3 303 325 230 227 260
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 36 30 21 0 1 762 1 292 1 167 672 15 160 11 091 9 745 7 430 15 710 11 641 11 145 7 701 2 028 1 431 1 176 1 319

Kontakt