4401_1911
4401_1911
kostra
2019-06-18T01:35:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Kvæfjord, faktaark Helse- og omsorgstjenester Kvæfjord

KOSTRA nøkkeltall

Kvæfjord - 1911 (Troms Romsa)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 17.06.2019.

Data om tjenester og tjenestemottakere i omsorgstjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert så snart tall for 2018 er tilgjengelig.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kvæfjord Kostragruppe 06 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 63 615 66 780 68 427 73 386 41 318 44 086 45 551 48 153 40 386 42 560 43 974 46 603 23 072 24 341 25 456 27 244 22 599 23 751 24 800 26 539 26 711 28 718 29 754 31 899 26 711 28 718 29 754 31 899
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 921,9 882,2 883,8 1 049,8 535,1 527,9 544,6 535,3 478,6 480,7 489,7 483,9 299,3 302,9 312,3 311,6 287,0 290,6 299,3 298,2 358,2 365,6 379,0 370,4 358,2 365,6 379,0 370,4
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 51,9 53,3 52,4 53,0 34,1 35,3 34,7 36,1 28,0 29,2 29,3 29,7 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 32,1 33,5 33,2 34,2 32,1 33,5 33,2 34,2
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 79,6 80,5 81,7 80,6 70,5 71,8 72,4 72,0 72,4 74,1 74,0 74,9 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 69,5 69,4 70,1 70,9 69,5 69,4 70,1 70,9
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 1,06 1,02 1,01 .. 0,60 0,59 0,61 .. 0,69 0,71 0,75 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,64 0,66 0,67 .. 0,64 0,66 0,67 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 43,3 40,4 37,9 .. 39,2 39,2 38,3 .. 36,5 34,2 33,1 .. 33,3 32,9 32,4 .. 33,0 32,5 32,0 .. 37,2 35,7 35,5 .. 37,2 35,7 35,5 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 41,5 40,3 40,9 .. 39,3 39,3 39,1 .. 37,4 39,3 38,4 .. 46,1 46,5 47,0 .. 45,8 46,3 46,8 .. 44,6 44,9 44,3 .. 44,6 44,9 44,3 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 15,2 17,9 20,3 .. 17,0 18,1 16,9 .. 17,4 21,3 16,3 .. 13,2 13,0 12,6 .. 13,6 13,3 12,9 .. 15,9 16,0 15,3 .. 15,9 16,0 15,3 ..
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 97,3 100,0 100,0 100,0 88,7 90,4 92,5 91,6 97,8 97,7 98,3 99,1 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 89,6 90,4 90,2 93,9 89,6 90,4 90,2 93,9
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 126 3 429 3 418 : 3 448 3 686 3 739 : 4 133 4 451 4 680 : 3 119 3 295 3 439 : 3 096 3 251 3 381 : 3 229 3 384 3 509 : 3 229 3 384 3 509 :
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,47 0,42 0,42 .. 0,43 0,41 0,42 .. 0,62 0,52 0,70 .. 0,54 0,56 0,55 .. 0,53 0,55 0,55 .. 0,52 0,53 0,63 .. 0,52 0,53 0,63 ..
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 4,87 4,77 : 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0,00 : 0,64 0,64 0,65 : 0,65 0,66 0,67 : 0,55 0,57 0,57 : 0,55 0,57 0,57 :
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,3 4,5 4,9 4,7 6,2 6,4 6,4 6,4 5,1 5,6 5,7 6,0 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 4,9 5,0 4,9 5,0 4,9 5,0 4,9 5,0
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 16,2 16,4 16,7 17,1 18,4 18,1 18,9 19,5 19,6 20,0 20,3 19,5 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,2 12,8 13,3 13,9 14,0 12,8 13,3 13,9 14,0
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 17,5 19,4 21,5 22,0 12,6 13,0 13,2 13,1 13,5 12,9 13,4 13,5 9,1 9,2 9,5 9,6 9,0 9,1 9,4 9,5 9,7 10,3 10,7 10,9 9,7 10,3 10,7 10,9
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 57,5 60,0 63,9 68,3 47,3 49,2 47,2 46,2 56,7 54,7 56,7 56,8 34,0 37,0 39,4 42,2 33,9 36,9 39,5 42,5 37,4 39,9 38,7 39,7 37,4 39,9 38,7 39,7
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 76,2 72,4 34,8 80,0 86,4 90,5 87,9 90,8 91,3 93,1 94,5 91,9 88,6 91,8 90,6 90,6 83,3 87,7 88,6 88,4 91,2 90,6 86,7 89,2 91,2 90,6 86,7 89,2
1Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt