4397_1911
4397_1911
kostra
2019-06-16T01:46:00.000Z
no
tjenesteområde Brann og ulykkesvern Kvæfjord, faktaark Brann og ulykkesvern Kvæfjord

KOSTRA nøkkeltall

Kvæfjord - 1911 (Troms Romsa)

Brann og ulykkesvern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kvæfjord Kostragruppe 06 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 955 1 212 1 198 1 529 1 769 2 002 2 061 2 255 2 191 2 138 1 966 2 435 1 042 1 119 1 153 1 227 1 002 1 069 1 106 1 167 1 116 1 173 1 211 1 255 1 116 1 173 1 211 1 255
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 784 1 051 1 027 1 104 1 478 1 696 1 690 1 815 1 808 1 834 1 689 2 155 831 897 929 978 804 861 897 937 909 944 978 1 006 909 944 978 1 006
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 171 161 172 425 291 305 372 440 383 305 277 281 211 222 224 249 198 207 209 231 207 229 232 248 207 229 232 248
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 706 973 959 1 308 1 349 1 515 1 545 1 725 1 749 1 850 1 683 2 053 762 807 822 887 740 778 794 847 811 885 914 958 811 885 914 958
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -21 -33 -26 219 35 21 62 92 77 67 50 37 60 60 57 74 60 59 56 72 49 65 70 84 49 65 70 84
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 727 1 006 985 1 089 1 314 1 494 1 483 1 634 1 672 1 783 1 633 2 016 702 747 765 814 680 718 738 776 761 820 844 874 761 820 844 874
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,00 0,00 0,00 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,82 0,94 1,00 0,98 0,82 0,94 1,00 0,98
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,00 0,00 0,00 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,28 0,28 0,34 0,33 0,28 0,28 0,34 0,33
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,00 0,00 0,00 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,54 0,66 0,66 0,65 0,54 0,66 0,66 0,65
Antall bygningsbranner (antall) antall 0 0 3 1 60 85 79 70 14 12 10 17 2 382 2 567 2 711 2 924 2 656 3 009 3 079 3 303 67 89 125 128 67 89 125 128
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 18 12 17 7 486 441 428 271 112 97 64 48 15 160 11 091 9 745 7 430 15 710 11 641 11 145 7 701 628 609 785 468 628 609 785 468

Kontakt