KOSTRA nøkkeltall

Kvæfjord - 1911 (Troms Romsa)

Barnevern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kvæfjord Kostragruppe 06 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 12 387 11 016 14 089 14 509 10 106 11 420 13 229 12 709 9 247 9 650 16 233 13 139 6 415 6 854 7 978 8 319 6 451 6 879 7 972 8 385 7 219 7 661 8 198 8 657 7 219 7 661 8 198 8 657
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,7 4,2 6,8 5,8 5,1 5,9 5,7 5,9 4,7 4,6 5,0 4,5 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 4,5 4,9 5,3 5,1 4,5 4,9 5,3 5,1
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 6,1 5,6 7,4 9,5 5,5 6,5 6,2 6,6 5,3 5,3 5,4 5,1 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9 5,4 5,4 4,9 4,9 5,4 5,4
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 5,2 5,1 5,7 8,5 5,5 5,7 5,8 5,9 4,7 5,2 4,8 4,7 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 4,4 4,2 4,1 4,1 4,4 4,2 4,1 4,1
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 69 387 68 983 60 413 57 916 61 340 64 030 62 674 71 257 42 664 47 092 57 649 65 305 43 172 44 795 46 496 49 929 44 612 46 002 47 588 51 177 45 556 48 968 47 612 51 978 45 556 48 968 47 612 51 978
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 25 032 51 813 21 367 14 130 44 865 47 702 33 141 42 619 29 295 31 816 48 962 51 808 33 347 34 874 37 963 39 268 33 639 34 898 37 956 39 334 25 215 30 233 30 289 33 532 25 215 30 233 30 289 33 532
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 497 538 354 667 425 000 386 933 346 740 359 390 456 683 418 646 442 000 459 855 641 709 441 846 376 779 392 767 429 998 443 947 373 089 390 110 427 473 441 690 370 544 365 408 422 487 433 005 370 544 365 408 422 487 433 005
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 12,2 9,7 12,7 17,3 16,3 15,3 15,9 15,9 17,6 17,2 18,8 15,6 20,0 19,9 19,9 18,9 19,7 19,8 19,6 18,7 15,9 15,0 16,4 15,8 15,9 15,0 16,4 15,8
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 28 77 75 78 74 77 76 79 76 77 76 90 82 85 86 87 83 86 87 88 74 79 80 85 74 79 80 85

Kontakt