4394_1911
4394_1911
kostra
2019-06-16T17:32:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Kvæfjord, faktaark Barnevern Kvæfjord

KOSTRA nøkkeltall

Kvæfjord - 1911 (Troms Romsa)

Barnevern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kvæfjord Kostragruppe 06 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 12 387 11 016 14 089 . 10 106 11 420 13 229 . 9 247 9 650 16 233 . 6 415 6 854 7 978 . 6 451 6 879 7 972 . 7 219 7 661 8 198 . 7 219 7 661 8 198 .
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,7 4,2 6,8 . 5,1 5,9 5,7 . 4,7 4,6 5,0 . 4,3 4,6 4,6 . 4,3 4,6 4,7 . 4,5 4,9 5,3 . 4,5 4,9 5,3 .
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 6,1 5,6 7,4 . 5,5 6,5 6,2 . 5,3 5,3 5,4 . 4,4 4,7 4,9 . 4,5 4,8 4,9 . 4,9 4,9 5,4 . 4,9 4,9 5,4 .
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 5,2 5,1 5,7 . 5,5 5,7 5,8 . 4,7 5,2 4,8 . 3,7 3,8 3,9 . 3,7 3,8 3,8 . 4,4 4,2 4,1 . 4,4 4,2 4,1 .
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 69 387 68 983 60 413 . 61 340 64 030 62 674 . 42 664 47 092 57 649 . 43 172 44 795 46 496 . 44 612 46 002 47 588 . 45 556 48 968 47 612 . 45 556 48 968 47 612 .
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 25 032 51 813 21 367 . 44 865 47 702 33 141 . 29 295 31 816 48 962 . 33 347 34 874 37 963 . 33 639 34 898 37 956 . 25 215 30 233 30 289 . 25 215 30 233 30 289 .
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 497 538 354 667 425 000 . 346 740 359 390 456 683 . 442 000 459 855 641 709 . 376 779 392 767 429 998 . 373 089 390 110 427 473 . 370 544 365 408 422 487 . 370 544 365 408 422 487 .
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 12,2 9,7 12,7 . 16,3 15,3 15,9 . 17,6 17,2 18,8 . 20,0 19,9 19,9 . 19,7 19,8 19,6 . 15,9 15,0 16,4 . 15,9 15,0 16,4 .
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 28 77 75 . 74 77 76 . 76 77 76 . 82 85 86 . 83 86 87 . 74 79 80 . 74 79 80 .

Kontakt