KOSTRA nøkkeltall

Kvæfjord - 1911 (Troms Romsa)

Barnevern

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kvæfjord (-2019) Kostragruppe 06 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa (-2019) Troms Romsa (-2019)
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 11 016 14 089 14 509 15 285 . 11 420 13 229 12 709 11 399 10 692 9 650 16 233 13 049 8 405 9 476 6 854 7 978 8 318 8 391 8 046 6 879 7 972 8 384 8 370 7 996 7 661 8 198 8 657 9 202 . 7 661 8 198 8 657 9 202 .
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,2 6,8 5,8 3,4 . 5,9 5,7 5,9 6,0 5,9 4,6 5,0 4,5 3,7 6,2 4,6 4,6 4,5 4,6 5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 5,0 4,9 5,3 5,1 5,4 . 4,9 5,3 5,1 5,4 .
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,6 7,4 9,5 4,5 . 6,5 6,2 6,6 6,3 5,7 5,3 5,4 5,1 3,4 5,6 4,7 4,9 4,8 4,8 4,6 4,8 4,9 4,9 4,8 4,6 4,9 5,4 5,4 5,6 . 4,9 5,4 5,4 5,6 .
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 5,1 5,7 8,5 6,8 . 5,7 5,8 5,9 5,7 5,3 5,2 4,8 4,7 3,3 4,5 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 4,2 4,1 4,1 3,9 . 4,2 4,1 4,1 3,9 .
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 68 983 60 413 57 916 91 635 . 64 030 62 674 71 257 75 104 68 585 47 092 57 649 64 911 75 302 88 600 44 795 46 496 49 927 54 773 56 201 46 002 47 588 51 176 56 100 57 913 48 968 47 612 51 978 58 639 . 48 968 47 612 51 978 58 639 .
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 51 813 21 367 14 130 15 286 . 47 702 33 141 42 619 36 656 45 422 31 816 48 962 49 224 68 440 15 879 34 874 37 963 39 258 41 685 44 547 34 898 37 956 39 325 41 998 45 118 30 233 30 289 33 532 36 921 . 30 233 30 289 33 532 36 921 .
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 354 667 425 000 386 933 443 750 . 359 390 456 683 418 657 436 321 357 062 459 855 641 709 442 048 387 722 440 167 392 767 429 998 443 890 444 023 433 767 390 110 427 473 441 638 440 539 427 441 365 408 422 487 433 011 429 735 . 365 408 422 487 433 011 429 735 .
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 9,7 12,7 17,3 10,7 . 15,3 15,9 15,9 13,7 16,3 17,2 18,8 15,6 12,8 14,3 19,9 19,9 18,9 18,6 17,5 19,8 19,6 18,7 18,3 17,3 15,0 16,4 15,8 15,5 . 15,0 16,4 15,8 15,5 .
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 77 75 78 90 . 77 76 79 82 90 77 76 90 73 88 85 86 87 88 90 86 87 88 89 91 79 80 85 76 . 79 80 85 76 .

Kontakt