KOSTRA nøkkeltall

Kvæfjord - 1911 (Troms Romsa)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kvæfjord Kostragruppe 06 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 12 387 11 016 14 089 14 509 15 285 10 106 11 420 13 229 12 709 11 456 9 247 9 650 16 233 13 049 8 405 6 415 6 854 7 978 8 318 8 393 6 451 6 879 7 972 8 384 8 372 7 219 7 661 8 198 8 657 9 202 7 219 7 661 8 198 8 657 9 202
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,7 4,2 6,8 5,8 3,4 5,1 5,9 5,7 5,9 6,0 4,7 4,6 5,0 4,5 3,7 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 4,5 4,9 5,3 5,1 5,4 4,5 4,9 5,3 5,1 5,4
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 6,1 5,6 7,4 9,5 4,5 5,5 6,5 6,2 6,6 6,3 5,3 5,3 5,4 5,1 3,4 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,9 4,9 5,4 5,4 5,6 4,9 4,9 5,4 5,4 5,6
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 5,2 5,1 5,7 8,5 6,8 5,5 5,7 5,8 5,9 5,7 4,7 5,2 4,8 4,7 3,3 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,4 4,2 4,1 4,1 3,9 4,4 4,2 4,1 4,1 3,9
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 69 387 68 983 60 413 57 916 91 635 61 340 64 030 62 674 71 257 75 328 42 664 47 092 57 649 64 911 75 302 43 172 44 795 46 496 49 927 54 769 44 612 46 002 47 588 51 176 56 096 45 556 48 968 47 612 51 978 58 639 45 556 48 968 47 612 51 978 58 639
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 25 032 51 813 21 367 14 130 15 286 44 865 47 702 33 141 42 619 36 558 29 295 31 816 48 962 49 224 68 440 33 347 34 874 37 963 39 258 41 690 33 639 34 898 37 956 39 325 42 003 25 215 30 233 30 289 33 532 36 921 25 215 30 233 30 289 33 532 36 921
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 497 538 354 667 425 000 386 933 443 750 346 740 359 390 456 683 418 657 435 297 442 000 459 855 641 709 442 048 387 722 376 779 392 767 429 998 443 890 444 076 373 089 390 110 427 473 441 638 440 588 370 544 365 408 422 487 433 011 429 735 370 544 365 408 422 487 433 011 429 735
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 12,2 9,7 12,7 17,3 10,7 16,3 15,3 15,9 15,9 13,7 17,6 17,2 18,8 15,6 12,8 20,0 19,9 19,9 18,9 18,6 19,7 19,8 19,6 18,7 18,3 15,9 15,0 16,4 15,8 15,5 15,9 15,0 16,4 15,8 15,5
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 28 77 75 78 90 74 77 76 79 82 76 77 76 90 73 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 74 79 80 85 76 74 79 80 85 76

Kontakt