KOSTRA nøkkeltall

Krødsherad - 0622 (Buskerud)

Klima og energi

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Krødsherad Kostragruppe 01 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 140 157 174 158 185 108 109 113 114 138 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 79 378 73 352 104
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 1,34 1,38 1,38 1,22 1,39 0,76 0,74 0,71 0,76 0,93 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,55 0,56 0,52 0,55 0,50
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 99,7 99,5 99,6 100,0 100,0 97,8 97,4 96,9 96,7 98,1 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 96,3 95,6 94,7 93,7 95,1
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 183 190 155 170 147 137 141 254 141 126 147 166 155 154 148 154 168 158 155 145 124 623 146 488 136
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 45 46 40 40 41 87 88 92 87 90 84 85 84 83 83 82 84 83 82 84 76 81 85 82 80
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 5 6 3 6 1 11 11 12 12 13 12 12 13 13 12 11 12 9 10 11
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 10 1 1 1 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 55 54 60 60 59 6 5 3 6 8 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 6 5 7 8
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 100 100 96 96 97 97 98 94 95 95 95 96 94 95 95 95 96 88 96 96 96 97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 0 0 0 6 5 4 4 5 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 27 3 3 2 1

Kontakt