KOSTRA nøkkeltall

Krødsherad - 0622 (Buskerud)

Brann og ulykkesvern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Krødsherad Kostragruppe 01 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 255 1 291 1 344 1 297 1 135 1 046 1 153 1 213 1 382 1 267 1 042 1 119 1 153 1 242 1 262 1 002 1 069 1 106 1 180 1 203 1 073 1 109 1 152 1 238 1 202
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 988 988 1 047 1 013 830 805 953 1 037 1 069 982 831 897 929 993 1 012 804 861 897 950 969 844 862 894 964 925
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 266 303 297 285 305 241 200 176 313 285 211 222 224 248 250 198 207 209 230 233 228 247 258 274 277
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 985 987 1 043 895 792 821 892 928 1 045 971 762 807 822 889 917 740 778 794 849 879 774 780 818 883 893
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 73 87 92 86 77 53 -14 -44 59 30 60 60 57 71 67 60 59 56 69 67 43 47 59 61 60
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 912 899 951 810 715 768 905 972 986 940 702 747 765 818 849 680 718 738 780 812 731 734 760 823 833
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,75 0,70 0,71 0,70 0,70 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,91 0,51 0,45 0,90 0,50
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,28 0,25 0,26 0,25 0,25 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,32 0,30 0,18 0,32 0,19
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,47 0,45 0,45 0,45 0,45 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,59 0,21 0,27 0,58 0,31
Antall bygningsbranner (antall) antall 2 3 5 3 1 43 49 44 67 36 2 382 2 567 2 711 2 939 2 664 2 656 3 009 3 079 3 318 2 967 173 200 212 208 170
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 13 11 9 8 12 252 150 151 126 137 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 1 046 858 673 603 455

Kontakt