KOSTRA nøkkeltall

Krødsherad - 0622 (Buskerud)

Bolig

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Krødsherad Kostragruppe 01 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 62 68 68 68 68 1 518 1 491 1 508 1 378 1 223 94 337 96 397 98 092 97 142 95 871 107 088 109 006 110 994 110 171 108 931 5 891 5 883 5 761 5 730 5 661
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 27 30 30 30 31 21 21 21 21 24 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 21 21 20 20 20
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 24 25 25 25 75 67 69 69 67 62 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 56 53 54 54 55
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 1 293 10 990 3 559 504 6 623 1 252 1 363 1 222 2 510 1 577 1 303 1 527 1 426 1 526 1 553 1 466 1 648 1 473 1 509 1 437 684 743 949 567 1 907
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 3 758 4 279 3 426 3 838 4 515 8 534 7 886 9 171 9 163 6 651 7 831 9 138 9 216 9 560 9 535 8 369 9 673 9 865 10 293 10 382 9 026 8 983 9 337 8 481 7 627
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 50 57 45 .. 25 37 28 25 24 17 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 34 39 33 34 30
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 0 16 14 5 11 9 2 903 2 638 2 449 2 661 2 688 3 710 3 477 3 323 3 473 3 656 170 155 181 210 196
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 2,2 : : : : 1,4 0,8 1,1 1,0 1,7 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 9,7 9,3 7,9 7,6 8,1 15,2 14,9 11,9 10,3 15,3 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 18,6 18,5 15,8 13,9 12,7

Kontakt