KOSTRA nøkkeltall

Krødsherad - 0622 (Buskerud)

Barnevern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Krødsherad Kostragruppe 01 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 6 809 5 824 5 111 4 925 4 694 6 754 7 068 7 180 7 567 9 448 6 415 6 854 7 978 8 318 8 387 6 451 6 879 7 972 8 384 8 367 7 330 7 739 8 813 8 805 8 658
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,8 4,7 3,5 2,4 6,8 4,2 4,9 4,8 4,4 5,2 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 4,7 5,1 5,2 4,5 4,5
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 2,7 4,0 3,5 2,0 6,3 4,4 5,3 5,2 5,1 5,4 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,9 5,3 5,3 4,7 4,7
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,6 3,9 2,7 2,2 2,8 4,1 4,3 4,4 4,5 4,9 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,0 4,0 4,1 4,0 3,8
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 42 303 46 833 69 962 108 941 51 000 51 229 51 865 54 010 58 396 56 243 43 172 44 795 46 496 49 927 54 645 44 612 46 002 47 588 51 176 55 987 43 228 47 226 50 895 54 905 57 778
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 23 389 9 267 32 250 45 727 21 643 25 400 24 690 27 441 35 346 35 150 33 347 34 874 37 963 39 258 41 869 33 639 34 898 37 956 39 325 42 162 43 227 46 737 54 264 51 858 49 258
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 279 143 269 000 213 667 334 000 326 000 360 589 349 630 325 817 359 051 402 321 376 779 392 767 429 998 443 890 442 333 373 089 390 110 427 473 441 638 439 020 383 222 399 612 420 481 435 367 441 116
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 17,4 15,8 13,7 8,9 19,5 22,8 22,8 23,2 21,4 26,9 20,0 19,9 19,9 18,9 19,2 19,7 19,8 19,6 18,7 18,8 23,3 22,7 21,6 18,9 18,5
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 75 92 94 100 100 83 78 79 81 88 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 90 93 96 96 96

Kontakt