4393_0622
4393_0622
kostra
2019-10-21T08:12:00.000Z
no
tjenesteområde Barnehager Krødsherad, faktaark Barnehager Krødsherad

KOSTRA nøkkeltall

Krødsherad - 0622 (Buskerud)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Krødsherad Kostragruppe 01 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 68,0 78,3 90,2 77,5 76,3 75,7 75,9 78,0 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 79,8 81,0 81,1 81,5
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 85,8 90,0 95,6 91,2 87,6 87,3 87,6 88,8 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 89,8 90,5 90,7 90,8
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 95,6 98,8 98,8 97,6 94,4 94,4 95,1 95,8 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 96,0 96,5 96,5 96,4
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 85,2 87,3 88,5 87,0 64,5 66,3 67,0 66,5 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 44,0 43,3 43,0 42,9
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall) antall 5,8 5,1 5,8 5,5 6,2 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 6,3 6,2 6,2 6,0
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)1 prosent .. 35,1 37,4 37,2 .. 36,6 38,0 39,2 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 37,4 38,1 38,8
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 2,9 1,8 0,9 0,0 4,8 4,4 3,8 4,2 4,5 4,5 3,6 3,7 4,4 4,6 3,6 3,7 5,4 5,4 4,1 4,2
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 61 62 62 77 59 62 64 71 59 62 64 69 60 63 65 70 60 62 66 71
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 55,6 95,5 94,7 88,9 73,0 82,1 80,7 85,1 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 81,8 84,3 84,1 85,3
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 13,2 14,5 14,0 14,3 12,8 13,1 13,3 13,8 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,6 14,5 14,3 14,1
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 120 050 142 793 148 219 174 344 124 159 131 884 137 861 154 171 130 611 137 613 143 919 153 541 131 862 138 807 145 125 154 320 125 953 134 140 142 570 150 181
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 50 50 51 65 48 51 53 59 48 50 51 55 48 50 52 55 47 49 52 56
1Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.