KOSTRA nøkkeltall

Krødsherad - 0622 (Buskerud)

Barnehager

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Krødsherad Kostragruppe 01 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 68,0 78,3 90,2 77,5 79,2 76,3 75,7 75,9 78,0 78,7 81,4 82,6 83,0 83,9 84,6 80,6 82,0 82,5 83,4 84,3 79,8 81,0 81,1 81,5 82,1
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 85,8 90,0 95,6 91,2 88,6 87,6 87,3 87,6 88,8 89,6 91,0 91,5 91,8 92,1 92,4 90,4 91,0 91,3 91,7 92,1 89,8 90,5 90,7 90,8 91,0
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 95,6 98,8 98,8 97,6 94,7 94,4 94,4 95,1 95,8 96,5 97,0 97,2 97,3 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,0 96,0 96,5 96,5 96,4 96,6
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 85,2 87,3 88,5 87,0 85,5 64,5 66,3 67,0 66,5 71,3 49,6 49,3 49,1 49,0 49,1 50,7 50,3 50,1 49,9 50,1 44,0 43,3 43,0 42,9 42,7
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)2 antall .. 5,2 5,5 4,9 5,1 .. 5,8 5,9 5,7 5,5 .. 6,0 6,0 5,8 5,7 .. 6,0 6,0 5,9 5,7 .. 6,1 6,1 5,9 5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)4 prosent .. 35,1 37,4 37,2 31,4 .. 36,6 38,0 39,2 39,1 .. 38,3 38,9 40,8 41,5 .. 37,5 38,2 39,8 40,7 .. 37,4 38,1 38,8 41,6
Andel barn som får spesialpedagogisk hjelp, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent)1 prosent : : : 0,0 : 4,0 3,7 3,8 4,1 5,1 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 3,9 3,9 4,1 4,2 4,3
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr 67,0 66,0 65,9 85,8 82,4 63,9 66,9 68,9 77,0 80,5 63,7 66,5 69,1 74,1 78,7 64,5 67,6 70,4 75,1 79,5 64,6 66,7 71,0 76,9 82,5
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 55,6 95,5 94,7 88,9 72,7 73,0 82,1 80,7 85,1 81,0 77,3 78,5 80,0 81,9 83,0 77,6 79,3 80,3 82,8 83,9 81,8 84,3 84,1 85,3 88,6
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 13,2 14,5 14,0 14,3 12,6 12,8 13,1 13,3 13,8 12,9 14,7 14,6 14,4 14,3 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,4 14,6 14,5 14,3 14,1 14,4
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 120 050 142 793 148 219 174 344 166 911 124 159 131 884 137 861 154 171 168 138 130 611 137 613 143 919 153 538 163 025 131 862 138 807 145 125 154 317 164 320 125 953 134 140 142 570 150 181 162 629
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)5 kr 54,3 53,1 54,9 72,5 70,9 52,3 55,1 56,7 63,9 66,5 51,3 53,5 55,1 59,1 62,7 52,2 54,2 55,8 59,6 63,0 50,3 53,3 56,6 61,0 64,5
1Tittel på indikator endret ved publisering i 2020.
2Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
3Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
4Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
5Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".