KOSTRA nøkkeltall

Kristiansund - 1505 (Møre og Romsdal)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kristiansund Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 3 2 3 3 5 573 543 492 444 435 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 166 123 125 95 80
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 33 100 40 .. 67 28 20 20 29 26 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 38 41 44 54 45
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 518 292 257 267 306 27 488 26 402 25 511 24 947 26 730 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 5 938 5 110 5 138 4 498 4 312
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 151 59 167 216 .. 13 525 12 787 11 868 12 171 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 3 280 2 604 1 988 2 100
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 21 18 174 16 .. 17 18 23 19 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 17 15 35 22
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 69 68 158 68 .. 40 45 44 42 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 39 32 45 52
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 37 35 61 15 25 18 17 20 19 17 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 21 26 22 25 26
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 4 4 .. 0 .. 679 614 730 555 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 60 51 58 21
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 3 3 1 1 3 240 191 176 234 153 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 177 82 128 195 155
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 100 75 .. 93 80 92 96 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 96 97 97 97
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 33 50 .. 50 .. 44 46 48 44 .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 48 49 46 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. 100 100 .. 86 95 95 97 92 94 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 85 82 73 73 86
Netto endring i antall boliger (antall) antall 125 88 .. .. .. 43 475 11 353 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 1 455 1 325 0 .. ..

Kontakt