KOSTRA nøkkeltall

Kristiansund - 1505 (Møre og Romsdal)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kristiansund Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 101 110 115 100 93 96 99 103 119 134 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 99 99 101 576 113
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,52 0,56 0,55 0,50 0,46 0,62 0,63 0,62 0,68 0,66 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,72 0,69 0,64 0,68 0,62
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 95,9 97,6 96,0 99,2 99,6 93,9 94,6 94,4 94,0 96,4 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 95,9 96,0 95,6 96,7 97,0
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 166 200 194 158 160 138 148 143 143 153 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 124 121 127 706 144
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 89 86 88 83 87 81 81 81 80 81 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 85 83 84 85 84
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 6 5 5 4 7 15 15 14 16 16 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 13 15 13 13 13
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 2 2 2 4 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 3 7 4 9 6 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 0 1 1 1 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 96 97 96 95 99 93 94 94 94 96 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 95 94 95 95 96
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 5 4 4 8 0 6 7 6 5 4 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 3 4 3 4 3

Kontakt