KOSTRA nøkkeltall

Kristiansund - 1505 (Møre og Romsdal)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kristiansund Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 299 1 339 1 322 1 165 1 384 999 1 063 1 090 1 173 1 203 1 042 1 119 1 153 1 242 1 292 1 002 1 069 1 106 1 180 1 228 1 201 1 308 1 335 1 440 1 519
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 119 1 163 1 144 971 1 165 791 857 882 952 971 831 897 929 993 1 036 804 861 897 950 990 989 1 080 1 098 1 180 1 252
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 180 176 178 193 220 209 207 207 221 232 211 222 224 248 255 198 207 209 230 238 212 227 237 260 267
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 812 839 820 818 794 708 742 746 806 826 762 807 822 889 918 740 778 794 849 880 860 943 957 1 023 1 076
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -42 -51 -54 -33 4 64 54 49 62 65 60 60 57 71 65 60 59 56 69 65 12 21 16 35 28
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 854 890 875 850 790 643 688 697 743 761 702 747 765 818 853 680 718 738 780 815 848 922 941 987 1 048
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 1,14 1,14 1,14 1,07 1,23 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,72 0,73 0,73 0,75 0,77
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,30 0,30 0,30 0,28 0,28 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,26 0,26 0,27 0,27 0,26
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,84 0,84 0,84 0,79 0,95 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,47 0,46 0,48 0,51
Antall bygningsbranner (antall) antall 8 16 11 15 20 910 993 1 083 1 187 1 198 2 382 2 567 2 711 2 939 2 798 2 656 3 009 3 079 3 318 3 160 100 126 132 136 128
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 107 20 29 57 25 5 493 4 098 3 680 3 255 2 987 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 998 675 449 529 469

Kontakt