KOSTRA nøkkeltall

Kristiansund - 1505 (Møre og Romsdal)

Bolig

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kristiansund Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 658 664 659 655 621 36 532 37 113 37 648 37 531 39 706 94 337 96 397 98 092 97 142 96 435 107 088 109 006 110 994 110 171 109 495 5 791 5 895 6 130 6 126 5 908
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 27 27 27 27 26 19 19 19 19 18 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 22 22 23 23 22
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 53 52 51 56 62 51 53 52 52 53 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 55 53 54 60 60
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 1 290 1 344 2 013 5 472 13 498 1 225 1 603 1 527 1 565 1 763 1 303 1 527 1 426 1 526 1 621 1 466 1 648 1 473 1 509 1 495 1 366 1 754 1 525 2 036 2 504
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 406 1 813 9 405 3 503 8 419 7 642 9 385 9 857 10 191 10 522 7 831 9 138 9 216 9 560 9 579 8 369 9 673 9 865 10 293 10 413 8 621 9 319 11 400 10 429 10 862
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 14 21 23 17 0 31 35 32 35 28 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 31 34 28 29 17
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 12 7 12 15 21 1 516 1 459 1 304 1 497 1 462 2 903 2 638 2 449 2 661 2 606 3 710 3 477 3 323 3 473 3 574 55 59 42 48 55
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 2,7 1,8 1,6 1,8 2,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,6 1,1 1,1 1,1 1,3
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 26,2 27,1 24,1 20,5 17,8 21,2 20,8 17,9 16,3 14,9 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 15,1 15,2 12,8 11,4 10,4

Kontakt