KOSTRA nøkkeltall

Kristiansund - 1505 (Møre og Romsdal)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Kristiansund Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 83,1 82,8 87,2 88,0 82,3 83,3 83,6 84,1 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 83,5 84,0 84,0 85,7
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 91,5 92,2 94,7 94,7 91,5 92,0 92,1 92,2 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 92,6 92,6 92,4 93,2
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 96,3 97,6 99,2 98,6 97,2 97,4 97,4 97,3 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 98,2 97,8 97,7 97,9
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 45,5 45,1 42,5 40,2 40,6 40,2 40,2 40,1 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 47,8 47,3 47,7 47,3
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)1 antall .. 5,8 5,9 5,8 .. 6,2 6,2 5,9 .. 6,0 6,0 5,8 .. 6,0 6,0 5,9 .. 6,0 6,0 5,8
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)3 prosent .. 37,0 37,0 39,7 .. 38,0 38,8 40,4 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 36,8 37,5 39,4
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 5,0 5,5 3,9 5,5 3,4 3,6 3,7 3,8 3,4 3,5 3,6 3,7 3,3 3,5 3,6 3,7 3,5 3,7 4,0 4,0
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)2 kr 68,1 68,9 75,7 84,7 63,9 66,6 68,6 73,9 63,7 66,5 69,1 74,1 64,5 67,6 70,4 75,1 64,2 67,9 70,6 75,7
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 79,6 80,8 88,0 82,1 78,1 79,3 80,7 81,9 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 80,9 78,5 80,3 84,7
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 14,7 14,2 13,3 12,8 16,0 15,7 15,4 15,1 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,2 14,3 14,0 13,8
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 138 608 143 996 155 236 171 840 130 067 136 470 142 507 151 141 130 611 137 613 143 919 153 538 131 862 138 807 145 125 154 317 133 772 141 873 148 793 159 536
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)4 kr 52,9 53,4 57,7 60,9 50,3 52,1 53,3 57,1 51,3 53,5 55,1 59,1 52,2 54,2 55,8 59,6 52,4 55,1 56,7 60,6
1Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020.
2Nevneren er endret ved publisering i 2020.
3Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
4Nevneren er endret ved publisering i 2020.