KOSTRA nøkkeltall

Karmøy - 1149 (Rogaland)

Plan- og byggesaksbehandling

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan- og byggesaksbehandling

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Karmøy Kostragruppe 10 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall) antall 18 11 7 10 11 84 79 87 75 71 411 352 295 21 20 1 226 1 145 948 942 815 1 273 1 167 975 963 835 129 88 89 92 68
Detaljreguleringer møtt med innsigelse i alt (antall) antall 6 2 6 5 2 29 45 35 30 26 98 122 112 6 10 287 399 364 385 370 293 403 377 391 380 41 42 30 41 45
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid fra mottatt komplett planforslag til endelig vedtak (dager) dager 20 108 262 157 155 102 104 102 170 146 131 125 152 621 .. 119 119 126 131 138 120 121 128 134 138 176 173 168 139 148
Klager mottatt på kommunens vedtak om detaljreguleringer (antall) antall 3 5 9 4 3 22 17 20 42 51 243 300 230 33 19 615 682 629 838 580 629 710 642 871 599 156 79 111 105 114
Behandlede byggesøknader med 12 ukers frist (antall) antall 298 303 298 409 475 3 321 2 391 2 294 2 103 2 732 12 787 12 498 12 171 2 967 3 198 39 200 33 292 29 786 31 027 33 235 42 169 36 334 32 788 33 994 36 433 2 752 3 973 3 186 3 308 3 147
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 298 342 236 212 189 3 321 3 016 2 773 2 300 3 698 12 787 13 518 12 878 3 051 3 054 38 990 38 687 38 004 39 834 42 162 41 959 41 538 40 749 42 885 45 216 2 747 2 474 2 815 2 630 2 303
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 12 ukers frist (dager) dager 28 23 24 36 34 31 40 42 39 52 43 42 42 58 55 32 37 37 39 42 33 38 37 39 42 37 38 41 43 47
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 3 ukers frist (dager) dager 8 10 10 14 11 14 30 20 22 24 18 22 19 19 19 16 20 18 17 19 16 20 18 17 19 17 16 19 18 18
Andel av innvilgede byggesøknader som medførte vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. 36,1 27,6 26,9 34,5 19,2 19,9 22,6 25,6 21,1 21,4 22,7 21,9 13,9 10,6 19,4 20,6 21,1 20,8 20,4 19,1 20,8 20,8 20,3 19,7 23,4 27,8 29,2 30,2 26,6
Klager på resultat av byggesaksbehandlingen, behandlet av kommunen (antall) antall 36 25 22 20 24 194 195 194 163 304 1 467 1 267 1 284 560 701 3 345 3 099 3 128 3 115 3 642 3 707 3 590 3 724 3 675 4 343 406 365 372 390 381
Tiltak hvor det ble utført ett eller flere tilsyn (antall) antall 45 36 43 14 13 684 584 537 362 439 3 135 2 602 2 631 915 832 7 359 6 303 5 390 4 556 4 245 7 893 6 854 5 889 5 471 5 077 1 523 951 881 667 600

Kontakt